BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 12/11/2019
Theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 (Áp dụng kể từ ngày 20/08/2019 cho đến khi có bảng giá mới)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN BHYT

Theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019
(Áp dụng kể từ ngày 20/08/2019 cho đến khi có bảng giá mới)

 

STT Mã Dịch vụ Tên Dịch vụ  BỆNH NHÂN BHYT 
 Giá (TT13/2019)  
1 CT009 Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)                                             522,000
2 CT010 Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)                                             632,000
3 DT01 Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động                                               40,400
4 HH001 HIV Ab test nhanh                                               53,600
5 HH002 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]                                               29,000
6 HH003 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động                                               56,500
7 HH006 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)                                               46,200
8 HH007 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương                                               20,700
9 HH008 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)                                               39,100
10 HH009 Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)                                               86,600
11 HH010 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm)                                               31,100
12 HH011 Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu                                               23,100
13 HH012 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)                                               23,100
14 HH013 Định nhóm máu tại giường                                               39,100
15 HH014 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)                                               74,800
16 HH015 Định lượng HbA1c [Máu]                                             101,000
17 HH016 Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động)                                               74,800
18 HH017 Thời gian máu chảy phương pháp Duke                                               12,600
19 HH018 Định lượng yếu tố đông máu nội sinh VIIIc, IX, XI                                             231,000
20 HH019 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động                                               63,500
21 HH020 Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu)                                               14,900
22 KBY012 Thời gian máu đông                                               12,600
23 KTC001 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)                                               36,900
24 KTC002 Phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) đặt IOL trên mắt độc nhất, gần mù                                          2,654,000
25 MD001 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]                                               37,700
26 MD002 Xét nghiệm Khí máu [Máu]                                             215,000
27 MD003 Vi nấm soi tươi                                               41,700
28 MD00303 Dengue virus IgM/IgG test nhanh                                             130,000
29 MD004 HEV Ab test nhanh                                             119,000
30 MD005 CRP định lượng [Giá phản ứng CRP]                                               21,500
31 MD006 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]                                               91,600
32 MD007 Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu]                                               86,200
33 MD008 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]                                               86,200
34 MD009 Định lượng Ferritin [Máu]                                               80,800
35 MD010 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu]                                               64,600
36 MD011 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]                                               64,600
37 MD012 Phẫu thuật Longo                                          2,254,000
38 MD013 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu]                                               91,600
39 MD014 Dengue virus NS 1Ag test nhanh                                             130,000
40 MD015 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]                                               43,100
41 MD016 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch bán tự động                                             298,000
42 MD017 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch bán tự động                                             178,000
43 MD018 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]                                               59,200
44 MD019 HAV Ab test nhanh                                             119,000
45 MD020 HBcAb test nhanh                                               59,700
46 MD021 HBeAb test nhanh                                               59,700
47 MD022 HBeAg test nhanh                                               59,700
48 MD023 HBsAb định lượng                                             116,000
49 MD024 HBsAb test nhanh                                               59,700
50 MD025 HBsAg định lượng                                             471,000
51 MD026 HBsAg test nhanh                                               53,600
52 MD027 HCV Ab test nhanh                                               53,600
53 MD028 Helicobacter pylori Ag test nhanh                                             156,000
54 MD029 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm                                               17,300
55 MD030 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch bán tự động                                             298,000
56 MD031 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động                                             298,000
57 MD039 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                                               43,100
58 MD040 Định lượng Protein toàn phần [Máu]                                               21,500
59 MRI008 HAV total miễn dịch bán tự động                                             101,000
60 NG005 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II                                              187,100
61 NG010 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II                                              170,800
62 NG014 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II                                              199,200
63 NG019 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II                                              223,800
64 NG023 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II                                             256,300
65 NG024 Giường Hồi sức tích cực Hạng II                                              602,000
66 NG025 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II                                             325,000
67 NG026 Chụp cộng hưởng từ (1.5T)                                          1,311,000
68 NG027 Giường Nội khoa loại 2                                              160,000
69 NS002 Nội soi trực tràng ống mềm                                             189,000
70 NS003 Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)                                             275,000
71 NS004 Nội soi bàng quang tán sỏi                                          1,279,000
72 NS005 Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa                                          1,696,000
73 NS006 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị                                             728,000
74 NS007 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới gây tê                                             447,000
75 NS008 Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới                                             673,000
76 NS009 Nội soi họng                                               40,000
77 NS010 Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê                                             673,000
78 NS011 Nội soi mũi                                               40,000
79 NS012 Nội soi tai                                               40,000
80 NS013 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori                                             294,000
81 NS015 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết                                             244,000
82 NS016 Nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê/gây mê                                             318,000
83 NS017 Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật                                          1,696,000
84 NS018 Nội soi ổ bụng- sinh thiết                                             982,000
85 NS019 Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi                                             663,000
86 NS020 Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên)                                             205,000
87 NS021 Nội soi cầm máu bằng clip trong chảy máu đường tiêu hóa                                             728,000
88 NS022 Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi gây tê                                             457,000
89 NT001 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                                               43,100
90 NT002 Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công)                                               43,100
91 NT003 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                                               27,400
92 NT005 Nội soi tai mũi họng                                             104,000
93 NT006 Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]                                               43,100
94 NT007 Định tính Metamphetamin (test nhanh) [niệu]                                               43,100
95 NT008 Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]                                               43,100
96 PT001 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt                                             926,000
97 PT002 Vá nhĩ đơn thuần                                          3,720,000
98 PT003 Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm²                                          2,790,000
99 PT004 Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ                                          2,860,000
100 PT005 Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ                                          2,562,000
101 PT007 Tạo hình dây chằng chéo khớp gối                                          3,151,000
102 PT008 Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản                                          3,325,000
103 PT009 Tán sỏi và đặt Sonde JJ                                          2,000,000
104 PT010 Tán sỏi niệu quản qua nội soi                                          1,279,000
105 PT011 Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật                                          2,686,000
106 PT012 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương                                          1,731,000
107 PT013 Rút đinh các loại                                          1,731,000
108 PT014 Rạch góc tiền phòng                                          1,112,000
109 PT015 Phẫu thuật vỡ lún xương sọ hở                                          5,383,000
110 PT016 Phẫu thuật viêm xương khớp háng                                          2,887,000
111 PT017 Phẫu thuật viêm ruột thừa                                          2,561,000
112 PT018 Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa                                          4,289,000
113 PT019 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp                                          4,616,000
114 PT020 Phẫu thuật vết thương bàn tay, cắt lọc đơn thuần                                          2,887,000
115 PT021 Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi                                          3,040,000
116 PT022 Phẫu thuật trĩ độ 3                                          2,562,000
117 PT023 Phẫu thuật trĩ độ 1V                                          2,562,000
118 PT024 Phẫu thuật thoát vị rốn và khe hở thành bụng                                          3,258,000
119 PT025 Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt                                          3,258,000
120 PT026 Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên                                          3,258,000
121 PT027 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng                                          5,122,000
122 PT028 Phẫu thuật thay lại dây chằng chéo trước khớp gối                                          3,151,000
123 PT029 Phẫu thuật thay khớp háng bán phần                                          3,750,000
124 PT030 Phẫu thuật thay khớp gối bán phần                                          4,622,000
125 PT031 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) ± IOL                                          2,654,000
126 PT032 Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón)                                          2,887,000
127 PT033 Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột                                          4,293,000
128 PT034 Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn                                          1,965,000
129 PT035 Phẫu thuật rò niệu quản - âm đạo                                          4,415,000
130 PT036 Phẫu thuật quặm (Panas, Cuenod, Nataf, Trabut)                                          1,235,000
131 PT037 Phẫu thuật quặm 1 mi phức tạp                                          1,236,000
132 PT038 Phẫu thuật nối thần kinh (1 dây)                                          2,973,000
133 PT039 Phẫu thuật quặm 1 mi gây tê                                             638,000
134 PT040 Phẫu thuật quặm 1 mi gây mê                                          1,417,000
135 PT042 Phẫu thuật quặm 2 mi gây tê                                             845,000
136 PT043 Phẫu thuật quặm 2 mi gây mê                                          1,640,000
137 PT044 Phẫu thuật quặm 2 mi gây mê phức tạp                                          1,837,000
138 PT045 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng                                          6,575,000
139 PT046 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa                                          2,896,000
140 PT047 Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng                                          5,071,000
141 PT048 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ                                          5,071,000
142 PT049 Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ                                          5,071,000
143 PT050 Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng                                          4,242,000
144 PT051 Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ                                          9,153,000
145 PT052 Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu                                          2,167,000
146 PT053 Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng Coblator (gây mê)                                          1,574,000
147 PT054 Phẫu thuật nội soi mở xoang trán                                          3,873,000
148 PT055 Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng                                          2,955,000
149 PT056 Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm                                          2,955,000
150 PT057 Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm                                          3,873,000
151 PT058 Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm                                          8,042,000
152 PT059 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản                                          4,027,000
153 PT060 Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng                                          5,528,000
154 PT061 Phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong đường mật                                          3,316,000
155 PT062 Phẫu thuật nội soi khớp gối tạo dây chằng chéo trước endo-button                                          4,242,000
156 PT063 Phẫu thuật nội soi khớp cổ chân                                          3,250,000
157 PT064 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non                                          2,664,000
158 PT065 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày                                          2,896,000
159 PT066 Phẫu thuật nội soi khâu mạc treo                                          2,167,000
160 PT067 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung                                          5,089,000
161 PT068 Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay                                          3,250,000
162 PT069 Phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân                                          3,250,000
163 PT072 Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng                                          2,564,000
164 PT073 Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)                                          2,167,000
165 PT074 Phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy                                          2,167,000
166 PT075 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn                                          3,188,000
167 PT076 Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới                                          3,873,000
168 PT077 Phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc                                          4,316,000
169 PT078 Phẫu thuật nội soi cắt u nang hạ họng thanh quản                                          3,002,000
170 PT079 Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn                                          5,071,000
171 PT080 Phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo không cắt ruột                                          3,680,000
172 PT081 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel                                          4,241,000
173 PT082 Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa đại tràng                                          2,561,000
174 PT083 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr                                          3,816,000
175 PT084 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật                                          3,093,000
176 PT086 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần                                          5,914,000
177 PT087 Phẫu thuật nội soi cắt trực tràng giữ lại cơ tròn                                          4,241,000
178 PT088 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt                                          3,950,000
179 PT089 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng                                          4,241,000
180 PT090 Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày                                          5,090,000
181 PT091 Phẫu thuật nội soi cắt thận                                          4,316,000
182 PT092 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa                                          2,564,000
183 PT093 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ                                          5,071,000
184 PT094 Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc                                          4,170,000
185 PT096 Phẫu thuật nội soi cắt lọc sụn khớp gối                                          3,250,000
186 PT097 Phẫu thuật nội soi cắt lách bán phần                                          4,390,000
187 PT098 Phẫu thuật nội soi cắt gan không điển hình                                          5,648,000
188 PT099 Phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay                                          4,241,000
189 PT100 Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh                                          5,321,000
190 PT101 Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan                                          2,167,000
191 PT102 Phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ tuyến thượng thận 2 bên                                          4,170,000
192 PT103 Phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp                                          4,166,000
193 PT104 Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi                                          2,750,000
194 PT105 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc                                          5,558,000
195 PT106 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung                                          6,116,000
196 PT108 Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc buồng trứng                                          5,071,000
197 PT109 Phẫu thuật nạo VA gây mê                                             790,000
198 PT110 Phẫu thuật nạo V.A nội soi                                          2,814,000
199 PT111 Phẫu thuật mộng đơn thuần                                             870,000
200 PT112 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học                                          1,477,000
201 PT113 Phẫu thuật mộng đơn thuần gây mê                                             870,000
202 PT114 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa                                     &nb