BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 02/03/2023
STT MÃ HH TÊN THUỐC - HÀM LƯỢNG ĐVT  ĐƠN GIÁ  GHI CHÚ
1 398QĐ.153 A.T Ascorbic syrup (100mg/5ml) Chai                  12.600  
2 398QĐ.14 A.T Domperidon (5mg/5ml) Chai                    8.820  
3 7039QĐ.010 A.T Furosemid inj (20mg/2ml) Ống                       735  
4 7039QĐ.0502 A.T Hydrocortisone (100mg) Lọ                    5.670  
5 398QĐ.19 A.T Nitroglycerin inj (5mg) Ống                  49.980  
6 398QĐ.149 A.T Rosuvastatin 5 (5mg) Viên                       295  
7 398QĐ.144 A.T Zinc (10mg) Viên                       158  
8 398QĐ.390 A.T Zinc Siro (10mg/5ml) Chai                  16.065  
9 398QĐ.560 Abmuza (15mg) Viên                  34.188  
10 398QĐ.486 Aceclonac (100mg) Viên                    5.900  
11 398QĐ.124 ACECYST (200mg) Viên                       205  
12 398QĐ.269 Acepental (100mg) Viên                    4.490  
13 7039QĐ.1406 Acepron 250mg (250mg) Gói                       337  
14 100QĐ.214 Acetate Ringer's (500ml) Chai                  16.000  
15 100QĐ.119 ACETAZOLAMID (250mg) Viên                       728  
16 398QĐ.337 ACRITEL-10 (10mg) Viên                    2.990  
17 302QĐ.81 ACTISO (2000mg) Viên                       800  
18 393QĐ.15 Actrapid (1000IU/10ml) Đơn vị                         66  
19 398QĐ.414 Acyclovir Stella 400mg (400mg) Viên                    1.820  
20 398QĐ.421 Acyclovir Stella 800mg (800mg) Viên                    4.000  
21 382QĐ.127 Adalat LA 30mg (30mg) Viên                    9.454  
22 7039QĐ.101 Adazol (400mg) Viên                    1.534  
23 398QĐ.515 Adenorythm (3mg/ml) Lọ                850.000  
24 236QĐ.42 Adrenalin (1mg/1ml) Ống                    1.310  
25 MP.46 ADRENALIN 1MG/ML (1mg/ml) Ống                          -    
26 398QĐ.167 Aecysmux Sachet (200mg) Gói                       463  
27 398QĐ.51 Aerrane [250ml] (100%; 250ml) Chai                560.000  
28 398QĐ.438 Agi-Bromhexine 16 (16mg) Viên                       630  
29 100QĐ.80 AGI-CALCI (1.650mg (600mg Calci)) Gói                       885  
30 398QĐ.126 AGICETAM 400 (400mg) Viên                       255  
31 398QĐ.123 AGIMIDIN (100mg) Viên                       390  
32 398QĐ.29 AGIRENYL (5.000UI) Viên                       240  
33 398QĐ.131 AGI-VITAC (500mg) Viên                       185  
34 398QĐ.499 Alanboss XL 10 (10mg) Viên                    7.182  
35 398QĐ.259 Aldan Tablets 10mg (10mg) Viên                       690  
36 382QĐ.31 Alegysal (1mg/ml) Lọ                  76.759  
37 398QĐ.464 Alfa-Lipogamma 600 Oral (600mg) Viên                  16.800  
38 398QĐ.263 Algesin-N (30mg) Ống                  35.000  
39 398QĐ.572 Alumag-S (800,4mg + 4596mg + 80mg) Gói                    3.444  
40 398QĐ.183 Alusi (1,25g + 0,625g) Gói                    2.500  
41 398QĐ.431 Ambroxol HCl Tablets 30mg (30mg) Viên                    1.050  
42 398QĐ.215 AMDEPIN DUO (5mg + 10mg) Viên                    3.600  
43 100QĐ.208 Aminoleban (8% 200ml) Chai                104.000  
44 398QĐ.389 Amiparen – 5 (5%/200ml) Chai                  69.000  
45 59QĐ.32 AMLODIPINE STELLA 5 MG (5mg) Viên                       349  
46 7039/QĐ.08 Amoxicilin 500mg (500mg) Viên                       453  
47 302QĐ.71 An thần bổ tâm - f Viên                       777  
48 7039QĐ.0604 Angut 300 (300mg) Viên                       580  
49 100QĐ.277 ANPEMUX (250mg) Viên                       870  
50 398QĐ.148 Antivic 75 (75mg) Viên                       605  
51 100QĐ.406 Apigel - Plus (800mg + 800mg + 80mg) Ống/gói                    3.900  
52 382QĐ.215 Aprovel (150mg) Viên                    9.561  
53 382QĐ.216 Aprovel [300MG] (300mg) Viên                  14.342  
54 398QĐ.552 Aspilets EC (80mg) Viên                       540  
55 398QĐ.112 ASPIRIN 81 (81mg) Viên                         68  
56 100QĐ.92 Atileucine inj (500mg) Ống                  13.200  
57 398QĐ.393 Atilimus 0,03% (1,5mg/5g) Tuýp                  53.550  
58 302QĐ.70 ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU  Viên                    1.950  
59 7039QĐ.3012 Atimecox 15 inj (15mg/1,5ml) Ống                    2.205  
60 398QĐ.147 Atimezon inj (40mg) Lọ                    5.880  
61 398QĐ.150 Atisalbu (2mg/5ml) Chai                  14.910  
62 7039QĐ.05 Atisolu 40 inj (40mg) Lọ                    6.300  
63 398QĐ.63 Atocib 60 (60mg) Viên                    1.680  
64 398QĐ.190 Atorvastatin 10 (10mg) Viên                       117  
65 398QĐ.102 Atorvastatin 40 (40mg) Viên                       615  
66 236QĐ.43 Atropin Sulfat (0,25mg/1ml) Ống                       440  
67 398QĐ.116 AUCARDIL 12,5 (12,5mg) Viên                       780  
68 7039/QĐ.06 Auclanityl 500/125mg (500mg; 125mg) Viên                    1.785  
69 100QĐ.8 Augbidil 1g (875mg + 125mg) Viên                    2.289  
70 100QĐ.7 Augbidil 250mg/31,25mg (250mg + 31,25mg) Gói                    1.176  
71 7246QĐ.003 Augmentin 625mg (500mg; 125mg) Viên                  11.936  
72 398QĐ.247 AVARINO (300mg,60mg) Viên                    2.500  
73 382QĐ.18 Avodart (0,5mg) Viên                  17.257  
74 398QĐ.356 AYITE (100mg) Viên                    3.000  
75 100QĐ.31 AZARGA (10mg/ml + 5mg/ml) Lọ                310.800  
76 398QĐ.111 AZENMAROL 4 (4mg) Viên                       490  
77 398/QĐ.61 Baburex (10mg) Viên                    2.050  
78 398QĐ.115 BABUROL (10mg) Viên                       335  
79 398QĐ.45 Basaglar (300U/3ml) Bút tiêm                255.000  
80 398QĐ.448 Basethyrox (100mg) Viên                       735  
81 302QĐ.41 Bát vị Viên                       680  
82 398QĐ.364 Bepracid Inj. 20mg (20mg) Lọ                  14.000  
83 398QĐ.282 BERLTHYROX 100 (100mcg) Viên                       535  
84 355.QĐ.2 BERLTHYROX 100 (100mcg) Viên                       535  
85 302QĐ.92 Bermoric Viên                       850  
86 398QĐ.543 Berodual (0,02mg + 0,05mg/nhát xịt x 200 nhát) Bình                132.322  
87 398QĐ.92 Betadine Antiseptic Solution 10%w/v (10%/500ml) Chai                159.537  
88 398QĐ.141 Betahistin 24 A.T (24mg) Viên                       358  
89 398QĐ.142 Betahistin 8 A.T (8mg) Viên                       165  
90 382QĐ.123 Betaloc Zok 25mg (Metoprolol succinat 23,75mg (tương đương với Metoprolol tartrate 25mg)) Viên                    4.389  
91 382QĐ.124 Betaloc Zok 50mg (Metoprolol succinat 47,5mg (tương đương với Metoprolol tartrate 50mg)) Viên                    5.490  
92 398QĐ.530 Betaserc 16mg (16mg) Viên                    1.986  
93 398QĐ.531 Betaserc 24mg (24mg) Viên                    5.962  
94 398QĐ.910 BFS-Amiron (150mg/3ml) Lọ                  24.000  
95 7039QĐ.1806 BFS-Hyoscin (20mg) Ống                    5.030  
96 TVP23.2 BFS-Nabica 8,4% (840mg/10ml) Lọ                  19.740  
97 398QĐ.163 BFS-Neostigmine 0.25 (0,25 mg/ml) Ống                    5.460  
98 398QĐ.912 Bicefzidim 1g (1g) Lọ                    9.975  
99 398QĐ.307 Bidiferon (50mg + 0,35mg) Viên                       473  
100 398QĐ.272 Biosubtyl-II (10^7-10^8 CFU) Viên                    1.500  
101 TVP028.11 Biragan 150 (150mg) Viên                    2.730  
102 TVP029.11 Biragan 300 (300mg) Viên                    2.940  
103 398QĐ.488 Bisoplus HCT 5/12.5 (5mg + 12,5mg) Viên                    2.400  
104 398QĐ.78 Bisoprolol 2,5mg (2,5mg) Viên                       820  
105 398QĐ.258 Bisoprolol Plus HCT 5/6.25 (5mg + 6,25mg) Viên                    2.400  
106 398QĐ.585 Biviven (600mg) Viên                    5.000  
107 398QĐ.504 Blocadip 10 (10mg) Viên                    1.218  
108 100QĐ.477 Blocadip 20 (20mg) Viên                    3.486  
109 302QĐ.90 Bổ gan tiêu độc Livsin-94 Viên                    1.800  
110 398QĐ.361 Bolabio (10^9 CFU) Gói                    4.500  
111 22VT431HP01 Bơm Insulin 1ml 30G Cái                       987  
112 21VT3430041 Bơm tiêm Insulin 1ml Cái                       987  
113 398QĐ.160 Bosuzinc (10mg/5ml (70mg)) Gói                    2.200  
114 398QĐ.98 Bridion (100mg/ml) Lọ             1.814.340  
115 398QĐ.98 Bridion (100mg/ml) Lọ             1.814.340  
116 7039QĐ.2305 Bromhexin (8mg) Viên                         34  
117 7039QĐ.2410 Bromhexin Actavis 8mg (8mg) Viên                       533  
118 398QĐ.467 Buscopan (10mg) Viên                    1.120  
119 7039QĐ.2607 Buscopan (20mg/ml) Ống                    8.376  
120 302QĐ.10 CABOVIS Viên thanh nhiệt giải độc (5mg; 200mg; 200mg; 150mg; 100mg; 50mg; 25mg) Viên                       819  
121 398QĐ.576 Cadirovib (5%) Tuýp                    3.985  
122 100QĐ.359 Cadirovib (5%) Tuýp                    4.200  
123 100QĐ.147 Calci clorid 500mg/ 5ml (500mg/ 5ml) Ống                       897  
124 398QĐ.439 Calciferat 750mg/200IU (750mg + 200UI) Viên                       798  
125 398QĐ.191 Calcium (300mg) Viên                       790  
126 398QĐ.501 Calcium Hasan 250mg (150mg + 1.470mg) Viên                    1.785  
127 398QĐ.502 Caldihasan (1.250mg + 125UI) Viên                       840  
128 398QĐ.494 Calsfull (500mg) Viên                    2.250  
129 398QĐ.433 Calsid 1250 (750mg + 100UI) Viên                       900  
130 398QĐ.301 Cammic (500 mg) Viên                    1.680  
131 302QĐ.5 CAO ÍCH MẪU (80g; 25g; 20g) Chai                  24.150  
132 7039QĐ.127 Captopril Stella 25 mg (25mg) Viên                       480  
133 398QĐ.440 Cardesartan 16 (16mg) Viên                       693  
134 398QĐ.573 Carhurol 10 (10mg) Viên                       630  
135 398QĐ.321 CARVAS 6.25 TABLETS (6,25mg) Viên                       500  
136 398QĐ.107 CEBEST (200mg) Viên                    8.600  
137 398QĐ.317 Cefaclor Stada 500mg capsules (500mg) Viên                    8.300  
138 59QĐ.18 Cefepime Kabi 1g (1g) Lọ                  43.700  
139 7039QĐ.178 Cefixim 100 (100mg) Viên                       735  
140 59QĐ.14 Cefotaxime 1000 (1g) Lọ                    7.140  
141 59QĐ.13 Ceftazidime 1000 (1g) Lọ                  14.910  
142 59QĐ.36 Ceftazidime 2000 (2g) Lọ                  25.935  
143 398QĐ.601 Ceftriaxone 2000 (2g) Lọ                  61.800  
144 59QĐ.131 Cefuroxime 750 (750mg) Lọ                  10.290  
145 398QĐ.900 Cefuroxime STADA 250 mg (250 mg) Viên                    4.000  
146 59QĐ.38 Cerahead (800mg) Viên                       669  
147 398QĐ.338 CHALME ((800,4mg + 611,76mg)/15g) Gói                    3.200  
148 302QĐ.2608 CHÈ DÂY Viên                       735  
149 59QĐ.30 CHEMISTATIN 10MG (10mg) Viên                    1.185  
150 302QĐ.54 Chorlatcyn (50mg; 50mg; 125mg; 25mg) Viên                    2.499  
151 MP.05 CIPREMI RTU 100MG/20ML (100mg/20ml) Lọ                          -    
152 382QĐ.57 Ciprobay 400mg (400mg/200ml) Chai                275.500  
153 99QĐ.20 Ciprobay 400mg (400mg/200ml) Chai                275.500  
154 100QĐ.278 CIPROFLOXACIN KABI (200mg/100ml) Chai                  15.784  
155 398QĐ.584 Claminat 500mg/125mg (500mg + 125mg) Gói                    7.600  
156 382QĐ.33 Clamoxyl 250mg (250mg) Gói                    5.090  
157 100QĐ.142 Clanzen (5mg) Viên                       149  
158 398QĐ.205 Clanzen (5mg) Viên                       148  
159 7039QĐ.1207 Clarithromycin Stella 250mg (250mg) Viên                    3.200  
160 7039QĐ.702 Clarividi 500 (500mg) Viên                    2.058  
161 398QĐ.25 Clorpheniramin (4mg) Viên                         38  
162 382QĐ.218 CoAprovel [150MG + 12.5MG] (150mg + 12,5mg) Viên                    9.561  
163 382QĐ.217 CoAprovel 300/12.5mg (300mg + 12,5mg) Viên                  14.342  
164 382QĐ.200 Co-Diovan 160/25 (160mg + 25mg) Viên                  17.307  
165 382QĐ.201 Co-Diovan 80/12,5 (80mg + 12,5mg) Viên                    9.987  
166 100QĐ.497 Codlugel plus (Mỗi gói 10g chứa: Nhôm oxyd (dưới dạng Nhôm hydroxyd gel 13%) 400mg; Magnesi hydroxyd (dưới dạng Magnesi hydroxyd paste 30%) 800,4mg; Simethicone 80mg) Gói                    1.660  
167 398QĐ.415 Colchicine Stella 1mg (1mg) Viên                    1.000  
168 398QĐ.256 COLESTRIM SUPRA (145mg) Viên                    7.000  
169 398QĐ.399 Colisodi 2,0 MIU (2 MIU) Lọ                620.000  
170 393QĐ.07 Colistimed (1MUI) Lọ/Ống                199.000  
171 382QĐ.21 Combigan (2mg/ml + 5mg/ml) Lọ                183.514  
172 382QĐ.85 Combivent (0,5mg + 2,5mg) Lọ                  16.074  
173 398QĐ.459 Combiwave SF 125 ((25mcg + 125mcg) 120 liều) Bình xịt                101.000  
174 398QĐ.460 Combiwave SF 250 ((25mcg + 250mcg) 120 liều) Bình xịt                103.000  
175 398QĐ.507 Comiaryl 2mg/500mg (500mg + 2mg) Viên                    2.499  
176 302QĐ.22 Cồn xoa bóp (0,6g; 3,0g; 1,2g; 1,2g; 1,8g; 1,8g; 0,6g; 3,0g) Chai                  19.500  
177 382QĐ.12 Concor 5mg (5mg) Viên                    4.290  
178 382QĐ.13 Concor Cor (2,5mg) Viên                    3.147  
179 382QĐ.165 Cordarone 150mg/3ml (150mg/ 3ml) Ống                  30.048  
180 59QĐ.27 Courtois (10mg) Viên                       474  
181 398QĐ.83 Coveram 10mg/ 10mg (10mg; 10mg) Viên                  10.123  
182 398QĐ.84 Coveram 10mg/5mg (10mg; 5mg) Viên                  10.123  
183 398QĐ.85 Coveram 5mg/10mg (5mg; 10mg) Viên                    6.589  
184 398QĐ.86 Coveram 5mg/5mg (5mg; 5mg) Viên                    6.589  
185 382QĐ.161 Coversyl 10mg (10mg) Viên                    7.084  
186 382QĐ.161 Coversyl 10mg (10mg) Viên                    7.960  
187 382QĐ.162 Coversyl 5mg (5mg) Viên                    5.028  
188 398QĐ.87 Coversyl Plus 10mg/2.5mg (10mg; 2.5mg) Viên                    9.096  
189 398QĐ.88 Coversyl Plus Arginine 5mg/1.25mg (5 mg; 1,25mg) Viên                    6.500  
190 398QĐ.1 Cozaar XQ 5mg/100mg (5mg + 100mg) Viên                  11.520  
191 398QĐ.2 Cozaar XQ 5mg/50mg (5mg + 50mg) Viên                  10.470  
192 99QĐ.89 Cravit 1.5% (15mg/ml) Lọ                115.999  
193 382QĐ.129 Crestor [5MG] (5mg) Viên                    7.362  
194 382QĐ.130 Crestor 10mg (10mg) Viên                    9.896  
195 382QĐ.131 Crestor 20mg (20mg) Viên                  14.903  
196 302QĐ.64 Crila forte (500mg) Viên                    4.950  
197 7039QĐ.001 Cyclindox 100mg (100mg) Viên                    1.500  
198 398QĐ.193 Cytan (50mg) Viên                       554  
199 302QĐ.47 Dạ dày tá tràng – f Viên                    1.134  
200 TH15.CP01 ĐẠI TRÀNG HD Viên                    1.100  
201 382QĐ.40 Daivonex (50mcg/g) Tuýp                300.300  
202 59QĐ.35 DASARAB (75mg) Viên                       485  
203 398QĐ.27 Deferiprone A.T (500mg) Viên                    2.415  
204 7039QĐ.148 Degas (8mg/4ml) Ống                  14.700  
205 MP.50 Dehatacil 0,5mg (0,5mg) Viên                          -    
206 398QĐ.471 Depakine 200mg (200mg) Viên                    2.479  
207 382QĐ.17 Dermovate cream (15g, 0,05% (khối lượng/khối lượng)) Tuýp                  42.812  
208 382QĐ.17 Dermovate cream (15g, 0,05% (khối lượng/khối lượng)) Tuýp                  42.812  
209 302QĐ.6 DESMODIN Kim Tiền Thảo (300mg) Viên                       861  
210 398QĐ.1411 Dexamethasone (4mg/1ml) Ống                       735  
211 398QĐ.56 Dex-Tobrin (3mg/1ml + 1mg/1ml) Lọ                  43.899  
212 398QĐ.358 Dextrose 20% (50g/250ml) Chai                  10.200  
213 398QĐ.514 DH-Metglu XR 500 (500mg) Viên                    1.100  
214 382QĐ.47 Diamicron MR (30mg) Viên                    2.682  
215 382QĐ.48 Diamicron MR 60mg (60mg) Viên                    5.126  
216 100QĐ.343 Diaprid 2 (2mg) Viên                    1.417  
217 398QĐ.380 Diazepam-Hameln 5mg/ml Injection (5mg/ml) Ống                    7.720  
218 7039QĐ.01 Dịch truyền tĩnh mạch Metronidazol (500mg/100ml) Chai                    8.400  
219 302QĐ.66 Diệp hạ châu Viên                       399  
220 302QĐ.68 Diệp hạ châu V (350 mg) Viên                       370  
221 398QĐ.35 Differin Cream 0,1% (0,1%) Tuýp                140.600  
222 236QĐ.15 Diltiazem Stella 60mg (60mg) Viên                    1.200  
223 398QĐ.422 Diltiazem Stella 60mg (60mg) Viên                    1.200  
224 398QĐ.348 Dimedrol (10mg/ml) Ống                       492  
225 100QĐ.392 Diosfort (600 mg) Viên                    5.950  
226 398QĐ.416 Diosmin 500 (450mg + 50mg) Viên                    1.620  
227 382QĐ.198 Diovan 160 (160mg) Viên                  14.868  
228 382QĐ.199 Diovan 80 (80mg) Viên                    9.366  
229 398QĐ.441 Disthyrox (100mcg) Viên                       294  
230 398QĐ.578 Divaserc (24mg) Viên                    2.200  
231 TVP030.11 Dobutamine-hameln 12.5 mg/ml Injection (250mg/20ml) Ống                  79.800  
232 302QĐ.46 Độc hoạt tang ký sinh Viên                       705  
233 7039QĐ.2204 Dogastrol 40 mg (40mg) Viên                    1.554  
234 398QĐ.237 DogrelSaVi (75mg) Viên                       540  
235 398QĐ.452 Drotusc (40mg) Viên                       567  
236 398QĐ.453 Drotusc Forte (80mg) Viên                    1.050  
237 398QĐ.511 Duhemos 500 (500mg) Viên                    2.499  
238 302QĐ.74 Dưỡng tâm an Viên                       980  
239 398QĐ.463 Duoplavin (75mg + 100mg) Viên                  20.828  
240 398QĐ.545 Duphalac (10g/15ml) Gói                    2.728  
241 100QĐ.527 Duphaston (10mg) Viên                    7.728  
242 398QĐ.540 Duphaston (10mg) Viên                    7.728  
243 236QĐ.41 Duratocin (100mcg/ml) Lọ                398.036  
244 236QĐ.41 Duratocin (100mcg/ml) Lọ                398.036  
245 398QĐ.546 Duspatalin retard (200mg) Viên                    5.870  
246 382QĐ.171 Duspatalin retard (200mg) Viên                    5.870  
247 398QĐ.181 Dutaon (0,5mg) Viên                    4.500