BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 01/11/2019
BẢNG GIÁ THUỐC THÁNG 11 NĂM 2019

 

BẢNG GIÁ THUỐC THÁNG 11 NĂM 2019

STT MÃ HH TÊN THUỐC - HÀM LƯỢNG ĐVT  ĐƠN GIÁ   GHI CHÚ 
1 18TD.1244 A.T Arginin 200[331] 200mg Viên                    258   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN  
2 18TD.1272 A.T Calmax [331] 456mg + 426mg Ống                 1,764  
3 18TD.1527 A.T Domperidon[Chai 30ml -331] Chai                 7,350  
4 18TD.741 A.T Esomeprazol 20 tab [331] Viên                    399   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN  
5 18TD.05 A.T Furosemid inj Ống                 1,029  
6 18TD.06 A.T Hydrocortisone Lọ                 7,350  
7 18TD.1443 A.T Nitroglycerin inj[331] 5mg/5ml ống               49,980  
8 18TD.1873 A.T Rosuvastatin 5[331] 5mg Viên 483  
9 18TD.1833 A.T Tobramycine inj[331] ống                 8,400  
10 18TD.1562 A.T Zinc Siro[331] 10mg Kẽm/5ml Ống                 4,500  
11 18TD.09 Acefalgan 500 500mg viên sủi                    544  
12 18TD.10 Acepron 650 650mg viên                    129  
13 18TD.1859 Acetate Ringer [331] Chai               14,700  
14 18TD.1203 Acetylcystein[331] 200mg gói                    405  
15 18TD.1207 Aciclovir 200mg[331] 200mg Viên                    342  
16 18TD.1234 Acigmentin 375[Gói-331] 250mg + 125mg Gói                 6,300  
17 18TD.887 Actapulgite Sac 3g[331] 3g Gói                 3,157  
18 18TD.760 Actilyse[318] 50mg Lọ        10,323,587  
19 19TD.08TP Actrapid 100IU/ml Đơn vị                      90  
20 18TD.982 Acupan[ống-331] Ống               33,000  
21 18TD.1219 Adrenalin[331] 1mg/1ml Ống                 2,037  
22 18TD.1205 Aecysmux 200 Effer[331] 200mg viên                 1,250  
23 17TD.356 Agi- Ery 500 500mg Viên                 1,165  
24 18TD.1899 AGICETAM 400[331] 400mg Viên                    195  
25 17TD.07 Agiclovir 5% Tuýp                 4,944  
26 18TD.22 AgiDopa 250mg Viên                    535  
27 18TD.1863 AGIFIVIT[331] Viên                    257  
28 18TD.1100 AGIFOVIR[331] Viên                 2,180  
29 18TD.24 Agifuros 40mg Viên                      97  
30 18TD.1470 AGIMLISIN 10[331] 10mg Viên                    420  
31 18TD.1471 AGIMLISIN 5[331] 5mg Viên                    415  
32 18TD.1525 AGIMOTI[331- Chai 60ml] 1mg/ml Chai               13,100  
33 18TD.1804 AGIRENYL[331] 5000IU Viên                    230  
34 18TD.1874 AGIROVASTIN 10[331] 10mg Viên                    553  
35 18TD.1814 AGITRITINE 200[331] 200mg Viên                    640  
36 18TD.1861 AIRFLAT80[331] 80mg Viên                    450  
37 18TD.1102 AIR-X 120[331] Viên                 1,365  
38 TVP18.104 AIR-X DROPS chai               19,152  THU PHÍ 
39 18TD.875 ALBUMINAR 25 [331] 25% Chai             878,000   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN, THANH TOÁN 70%  
40 18TD.879 Aldan Tablets 10mg[331] 10mg Viên                 1,160  
41 18TD.831 Alegysal 1mg/ml Lọ               76,759  NHỎ MẮT 
42 18TD.2033 Aleucin[331] 500mg viên                    349  
43 18TD.535 Allopurinol Stada 300 mg 300mg Viên                    615  
44 18TD.1227 Alodip Plus Ate[331] Viên                 1,500  
45 18TD.1220 ALSIFUL S.R Tablets 10mg[331] 10mg Viên                 7,500  
46 18TD.755 Aluminium Phosphat gel [331] Gói                    945  
47 18TD.869 ALVESIN 10E[250/331] 10% Chai               80,200  
48 18TD.1923 Alzole [L3 - 331] 40mg Viên                    295  
49 18TD.884 AMA - POWER[331] 1g + 0,5g Lọ               62,000  
50 18TD.1226 AMBRON[331] Viên                    139  
51 18TD.1208 Aminoleban[331] CHAI             154,000  
52 18TD.872 Aminoplasmal B.Braun 5% E [250/331] 5% Chai               67,725  
53 18TD.871 Aminoplasmal B.Braun 5% E[500/331] 5% Chai             114,000  
54 18TD.46 Anelipra 10 Viên                    168  
55 18TD.1509 Anyfen[331] Viên                 3,200  
56 18TD.643 Aprovel 150mg[318] Viên                 9,561  
57 18TD.644 Aprovel 300mg [318] Viên               14,342  
58 18TD.2032 Arthledin[331] viên                 5,964  
59 17TD.385 Asasea 500mg/100ml Túi               22,845  
60 18TD.51 Asoct 0,1mg/ml Ống             125,000  
61 18TD.1425 Asperlican 150[331] 150mg viên                 2,751  
62 18TD.588 Aspirin 81[331] 81mg Viên                      77  
63 18TD.974 Astmodil[331] 10mg Viên                 9,800  
64 18TD.536 Atenolol Stada 50mg viên                    600  
65 23CP.37 ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU Viên                 1,930  
66 18TD.1587 Atimezon inj[331-5] Lọ               11,760  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
67 18TD.57 Atisolu 40 inj Lọ                 8,190  
68 18TD.2315 Atizet plus Viên                 3,633  
69 18TD.1245 Atorvastatin 10[331] 10mg Viên                    133  
70 18TD.1247 Atropin sulfat[331] 0,25mg/1ml Ống                    525  THANH TOÁN TRỌN GÓI, THU PHÍ 
71 18TD.59 Auclanityl 875/125mg Viên                 3,748  
72 18TD.1239 Augbactam 1g/200mg[331] 1g + 0,2g Lọ               20,000  
73 18TD.62 Augmentin 1g Viên               18,131  
74 18TD.765 Augmentin 250mg/31.25mg Gói               10,670  
75 18TD.822 Avelox 400mg/ 250ml [ Chai-318] Chai             367,500  
76 18TD.1881 AYITE[331] viên                 2,800  
77 18TD.1265 AZARGA  5ML[331] 10mg/ml + 5mg/ml Chai             310,800  NHỎ MẮT 
78 18TD.2244 AZOPT 1%  5ml [318] 1%; 5ml Lọ             116,700  NHỎ MẮT 
79 18TD.1463 BACIVIT-H[331] 75mg (1 tỷ vi khuẩn sống) Gói                    840  
80 18TD.766 Bambec[318] 10mg Viên                 5,639  
81 18TD.1256 Bambuterol 10 A.T[331] 10mg Viên                    609  
82 18TD.1884 BAROLE 10[331] 10mg Viên                 1,600  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
83 23CP.63 Bát vị Viên                    780  
84 18TD.951 BERLTHYROX 100 [331] Viên                    490  
85 18TD.71 Berodual 20ml (Brazil) Lọ               96,870  
86 18TD.1258 Betahistin-AM[331] 8mg Viên                    294  
87 18TD.820 Betaloc Zok 25mg  Viên                 4,389  
88 18TD.821 Betaloc Zok 50mg  Viên                 5,490  
89 23CP.32 Bibiso 100mg; 75mg; 5.25mg Viên                    861  
90 18TD.1290 Bicebid 100[331] 100mg Gói                 1,250  
91 18TD.76 Bicebid 200[3076] Viên                 1,069  
92 19TD.35 Bicefzidim 1g[29] 1g Lọ                 9,990  
93 18TD.1517 Bidacin[331] Viên                    580  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
94 18TD.2516 Bidacin[331-N] Viên                    580  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
95 18TD.78 Bifucil 500mg Viên                    649  
96 17TD.286 Biragan 150 150mg Viên                 1,449  
97 18TD.1912 Biragan 150[331] Viên                 1,523  
98 17TD.291 Biragan 300 300mg Viên                 1,575  
99 18TD.1911 Biragan 300[331] Viên                 1,785  
100 17TD.379 Bironem 500 500mg Lọ               40,887  
101 18TD.1263 Biscapro 5[331] 5mg Viên                    650  
102 18TD.771 Bisolvon Kids [60ML-318] Chai               31,612  
103 18TD.597 Bisoprolol Fumarate 2.5mg Viên                 1,760  
104 18TD.1261 Bisoprolol[331] 5mg Viên                    238  
105 18TD.2519 Bisostad 5 5mg Viên                    888  
106 18TD.988 BIVIFLOX [ Chai 250ml-331] Lọ             215,000  
107 18TD.2044 Bivolcard 5[331] 5mg VIÊN                 2,295  
108 18TD.975 Bloktiene 4mg[331] Viên                 7,308  
109 18TD.976 Bluemoxi[331] 400mg viên               48,300  
110 18TD.868 Bosviral [800mg-331] Viên               12,100  
111 18TD.654 Bromhexin Actavis 8mg [3076] Viên                    588  
112 18TD.2513 Bupitroy Heavy [3076] Ống               21,489  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
113 TH15.04 BUPIVACAINE 100mg/20ml 0,5% Ống               40,900  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
114 18TD.86 Buscopan[10mg-3075] 10mg Viên                 1,120  
115 18TD.2517 Buscopan[10mg-3076] 10mg Viên                 1,120  
116 23CP.22 CABOVIS Viên thanh nhiệt giải độc Viên                    740  
117 18TD.1437 Cadglim 2[331] 2mg Viên                    700  
118 18TD.1439 Cadglim 4[331] 4mg Viên                 1,040  
119 18TD.91 Calci clorid 500mg/ 5ml Ống                    984  
120 18TD.1271 Calci clorid 500mg/ 5ml[331] 10% Ống                    984  
121 18TD.1216 Cammic[331] Viên                 1,680  
122 18TD.896 Candesarkern 16mg 16mg Viên                 6,700  
123 18TD.898 Candesarkern 8mg  8mg Viên                 4,560  
124 23CP.15 CAO ÍCH MẪU[180ml]  Chai               36,750  
125 18TD.96 Captagim 25mg Viên                      76  
126 18TD.788 Carduran [Viên - 318] 2 mg Viên                 8,435  
127 17TD.301 Cefaclor 125mg Gói                 1,248  
128 18TD.1284 Cefaclor 250mg[Viên - 331] 250mg Viên                 1,645  
129 18TD.745 CEFACLOR STADA 500mg Capsules [331] Viên                 9,450  
130 18TD.1288 Cefdinir 125mg[331] 125mg Gói                 1,782  
131 17TD.578 Cefepime Kabi 1g 1g Lọ               58,350  
132 18TD.902 CEFOPERAZONE ABR 2g powder for solution for injection[331] 2g Lọ             105,000  
133 18TD.1295 Ceforipin 100[331] 100mg Viên                 1,121  
134 18TD.1296 Ceforipin 200[331] 200mg Viên                 1,758  
135 18TD.747 CEPOXITIL 200 [331] Viên                 9,800  
136 23CP.3 Cerecaps  Viên                 3,000  
137 18TD.1212 Cesyrup [331-Chai 15ml] 100mg/ml Chai               20,000  
138 18TD.1210 CESYRUP[Gói-331] 100mg/5ml Gói                 2,970  
139 18TD.1408 Cetirizine Stada 10mg[331] 10mg Viên                    320  
140 23CP.52 Chỉ thực tiêu bĩ – F  Viên                 1,200  
141 18TD.811 Chirocaine 5mg/ml Ống             120,000  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
142 23CP.21 CHOLAPAN Viên mật nghệ  Viên                    735  
143 18TD.571 Ciprofloxaci n Injection Chai               40,000  
144 18TD.111 Ciprofloxacin 500 Viên                    525  
145 18TD.763 Clamoxyl 250mg[318] 250mg Gói                 5,090  
146 18TD.1467 Clanzen[331] Viên                    196  
147 18TD.3001 Clarividi 250[3076] Viên                 1,260  
148 18TD.115 Clarividi 500[3076-N3] Viên                 2,205  
149 18TD.117 Clindacine 600 600mg/4ml Ống               25,620  
150 18TD.581 Clipoxid-300 300mg Viên                 1,800  
151 18TD.1409 Clorpheniramin[331] Viên                      26  
152 18TD.121 Clyodas 150mg Viên                    735  
153 18TD.805 CoAprovel [150/12.5 - 318] 150mg + 12,5mg Viên                 9,561  
154 18TD.804 CoAprovel 300/12,5mg [318] 300mg; 12,5mg Viên               14,342  
155 18TD.1504 Colchicin 1mg[331] 1mg Viên                    294  
156 18TD.894 Combigan 5ml[331] Lọ             183,514  NHỎ MẮT 
157 18TD.666 Combivent [318] Ống               16,074  
158 19TD.22 Combivent 0,5mg + 2,5mg Lọ               16,074  
159 18TD.1866 Combiwave SF 125[331] (25mcg + 125mcg)/liều Bình               93,500  
160 18TD.1865 Combiwave SF 250[331] (25mcg + 250mcg)/liều Bình             117,000  
161 23CP.23 CỒN XOA BÓP Chai               21,000  
162 18TD.768 Concor 5mg [318] 5mg Viên                 4,290  
163 18TD.769 Concor Cor 2.5mg [318] 2,5mg Viên                 3,147  
164 18TD.132 Cordarone 200mg Viên                 6,750  
165 18TD.762 Cordarone[ Ống - 318] Ống               30,048  
166 18TD.970 COTRIMOXAZOL  960MG [331] Viên                    430  
167 19TD.06 Coveram 10mg/10mg[176] Viên               10,123  
168 19TD.07 Coveram 10mg/5mg[176] Viên               10,123  
169 19TD.08 Coveram 5mg/10mg[176] Viên                 6,589  
170 19TD.09 Coveram 5mg/5mg[176] Viên                 6,589  
171 18TD.621 Coversyl 10mg [318] Viên                 7,960  
172 18TD.622 Coversyl 5mg [318] Viên                 5,650  
173 18TD.611 Cozaar 100mg [318] Viên               10,470  
174 18TD.615 Cravit [ Coll.318] 5mg/ml Lọ               88,515  NHỎ MẮT 
175 18TD.140 Cravit tab 250 250mg Viên               23,650  
176 18TD.842 Crestor 10mg [318] Viên               14,553  
177 18TD.843 Crestor 20mg [318] Viên               18,064  
178 18TD.841 Crestor 5mg[318] Viên                 8,978  
179 23CP.7 Crila forte 500mg Viên                 4,950  
180 18TD.706 CUELLAR [331] Viên                 2,950  
181 18TD.562 Curam 625mg [3076] Viên                 5,100  
182 18TD.748 DAFLAVON [331] Viên                    840  
183 18TD.145 Dalacin C 300mg Viên               11,273  
184 23CP.19 DẦU NÓNG MẶT TRỜI Chai               27,825  DÙNG NGOÀI 
185 18TD.698 DECOLIC [24mg/ gói. 331] Gói                 2,000  
186 18TD.1505 Deferiprone A.T[331] 500mg Viên                 3,360  
187 18TD.149 Depo-medrol 40mg/ml Lọ               34,670  
188 18TD.779 Dermovate  cream  0,05%, 15g Tuýp               42,812  DÙNG NGOÀI 
189 18TD.1506 Desloratadin[331] Viên                    182  
190 23CP.17 DESMODIN Kim Tiền Thảo 300mg Viên                    800  
191 18TD.1574 Detracyl 250[331] 250mg Viên                    143  
192 18TD.1508 Dexamethasone[331] Ống                    966  
193 18TD.1510 DEXTROMETHORPHAN 15mg[331] 15mg Viên                    130  
194 18TD.796 Diamicron MR 60mg[318] 60mg Viên                 5,285  
195 18TD.157 Diamicron MR[30mg] 30mg Viên                 2,765  
196 18TD.1514 Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution With 2,5% Dextrose B/1 x 2L[331] Túi               78,178  
197 17TD.461 Dianeal PD-4 Low Calcium With 4,25% Dextrose Túi               78,178  
198 18TD.327 Diazepam 10mg/2ml [331] Ống                 4,410  
199 17TD.319 Diazepam 5mg Viên                    147  
200 19TD.23 Dịch truyền tĩnh mạch Natri clorid 0,9% và Glucose 5% [176] Chai               11,550  
201 18TD.2236 DICLOFENAC 75[331] Viên                    119  
202 18TD.1520 Diclofenac[50mg-331] Viên                      78  
203 18TD.1521 Diclofenac[ống - 331] 75mg/3ml Ống                 1,050  
204 23CP.54 Diệp hạ châu 3000mg Viên                    480  
205 18TD.916 Digoxin- Richter [331] 0,25mg Viên                    714  
206 TVP18.83  Dimedrol 10mg/ml  Ống                    630  THU PHÍ 
207 18TD.1825 DinalvicVPC[331] 325mg + 37,5mg viên                    615  
208 18TD.688 Diprivan [ 20ml. 318] Ống             118,168  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
209 18TD.586 Disthyrox [331] 100mcg Viên                    273  
210 18TD.938 Diuresin SR[331] Viên                 2,900  
211 18TD.739 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml [331] Ống               58,485  
212 23CP.55 Độc hoạt tang ký sinh  Viên                    750  
213 18TD.1907 DOLCONTRAL 50MG/ML [331-1] Ống               16,800  
214 18TD.1908 DOLCONTRAL 50MG/ML[331-2] Ống               16,800  
215 18TD.1524 Domperidon[331] viên                      57  
216 19TD.12 Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml 200mg/5ml Ống               19,425  
217 18TD.171 Dopamine hydrochloride 4% 200mg/5ml Ống               19,425  
218 TVP19.01 DOPAMINE HYDROCHLORIDE 4% 5ML 40mg/ml Ống               23,940  THU PHÍ 
219 18TD.1405 Doresyl 400mg[331] Viên                 2,540  
220 18TD.1812 Dorithricin[331] Viên                 2,000  
221 18TD.175 Doxycyclin 100 100mg viên                    317  
222 18TD.1821 Drensa Injection 50mg/ml[331] 250mg/5ml ống                 7,970  
223 18TD.991 Dromasm fort [80mg-331] Viên                    727  
224 18TD.1528 Drotaverin[331] Viên                    194  
225 23CP.5 Dũ thương linh 25mg, 50mg, 12.5mg,5mg, 50mg, 25mg, 75mg, 37.5mg, 20mg Viên                 3,150  
226 18TD.980 DUNG DỊCH OXY GIÀ 10 THỂ TÍCH [331] Chai                 1,450  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
227 23CP.66 DƯỠNG HUYẾT THANH NÃO 1014.0mg, 1014.0mg, 810.8mg, 810.8mg, 2027.2mg, 2027.2mg, 2027.2mg, 2027.2mg, 2027.2mg, 1014.0mg, 202.0mg Gói               10,200  
228 18TD.600 Duphaston [318] 10mg Viên                 7,360  
229 TVP19.12 Duratocin 100mcg/ml TP 100mcg/ml Lọ             398,037  THU PHÍ 
230 18TD.819 Duspatalin Retard 200mg Viên                 5,870  
231 18TD.969 Egilok [50mg/331] 50mg Viên                 3,675  
232 18TD.967 Elitan[331] 10mg/2ml ỐNG               14,200  
233 18TD.808 Elthon 50mg 50mg Viên                 4,796  
234 18TD.754 Enpovid A,D [331] Viên                    182  
235 18TD.753 Enpovid E400 [331] Viên                    400  
236 18TD.675 Entecavir Stada 0.5mg [331] Viên               22,000  
237 18TD.1252 Enterogran[331] 1x10^9-2x10^9 CFU Gói                 3,150  
238 18TD.994 ENTERPASS [331] Viên                 1,800  
239 18TD.457 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML[331] Ống               57,700  
240 18TD.2303 Erythromycin Viên                 1,190  
241 18TD.2314 EUCALYPTIN Viên                    315  
242 18TD.780 Eumovate  cream [318] 0.05% Tuýp               20,269  DÙNG NGOÀI 
243 18TD.709 EVALDEZ [331] Viên                 3,500  
244 18TD.882 Exforge 10mg/160mg[331] 10mg + 160mg Viên               18,107  
245 18TD.995 Exforge 5mg/ 80mg[318] 5mg + 80mg Viên                 9,987  
246 18TD.913 Exjade 250 Tab 250mg[331] Viên             192,595  
247 19TD.27 Ezvasten[20/10] 20mg + 10mg Viên                 8,000  
248 18TD.1119 Fefasdin 60[331-3] 60mg Viên                    251  
249 23CP.20 FENGSHI-OPC Viên phong thấp Viên                    798  
250 18TD.925 Fenilham[L2-331] 0,1mg/2ml Ống               11,800  
251 23CP.53 Fitôcoron – f 675mg; 210mg; 12mg Viên                    950  
252 17TD.590 Fleet Enema 19g; 7g/118ml Chai               55,650  
253 18TD.973 Fleet Enema[331] Chai               55,650  
254 18TD.935 FLEXSA 1500[331] 1500mg Gói                 8,500   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
255 18TD.1428 Flixonase (Spain) Nasal SPR 0.05% 60Dose[331] 0,05% Chai             147,926  
256 18TD.744 Flixotide Evohaler [331-120] Bình xịt             106,462  
257 18TD.617 Flumetholon 0,1[ Coll.318] 1mg/ml Lọ               30,072  NHỎ MẮT 
258 18TD.197 Flunarizine 5mg 5mg Viên                    268   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
259 18TD.1427 FLURBIPROFEN 100[331] 100mg Viên                 3,995  
260 18TD.927 FML Liquifilm 0,1% 5ml[331] Lọ               27,900  NHỎ MẮT 
261 18TD.1575 FORDIA MR[331] 750mg Viên                 1,900  
262 18TD.956 Forlax Pwd 10g [331] Gói                 4,275  
263 18TD.1888 Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5's[331] 1% Ống               38,000  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
264 18TD.1273 Fucalmax [331] 500mg/10ml Ống                 3,400  
265 18TD.593 Fumagate - Fort[331] 800mg + 800mg + 100mg Gói                 3,900  
266 18TD.557 Furocap 500 Viên                 8,350  
267 19TD.30 G5 Duratrix Viên                    333  
268 23CP.29 GARLICAP Viên tỏi nghệ 462mg; 12mg Viên                    546  
269 18TD.1444 GEBHART[331] 4mg + 3g Gói                 4,200  
270 18TD.206 Gentamicin 80mg/2ml Ống                 1,418  
271 18TD.1107 Getmoxy 400mg/250ml[331] 400mg/250ml Lọ             171,500  
272 18TD.1435 Gintecin Film-Coated tablets[331] 40mg viên                 2,600   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
273 18TD.1438 Glimepiride 2mg[331] 2mg viên                    271  
274 18TD.1441 Glucosamin 500[331] viên                    203   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
275 18TD.2018 Glucose 10%[250/331] 10% Chai               10,080  
276 18TD.2019 Glucose 10%[500/331] 10% Chai               10,710  
277 18TD.1511 Glucose 20%[250ml - 331] 20% Chai               10,395  
278 18TD.1442 Glucose 30%[250ml-331] 30% Chai               11,445  
279 TPV18.09 GLUCOSE 5% Chai                 7,700  THU PHÍ 
280 18TD.218 Glucose 5%[500ml] 0.05 Chai                 8,880  
281 17TD.83 Glucose Kabi 30% Ống                 1,050  
282 18TD.2021 Glucose Kabi 30%[331] 30% Ống                 1,019  
283 17TD.85 Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml Injection Ống               72,975  
284 18TD.1404 Golcoxib[331] 200mg viên                 2,400  
285 18TD.679 Goldvoxin [250mg/50ml. 331] Túi               94,500  
286 18TD.699 GONCAL [331] Viên                 1,950  
287 18TD.1277 GUARENTE-8[331] 8mg Viên                 1,050  
288 18TD.977 GYNO-ST[ Chai 90ml- 331] Chai                 3,000  DÙNG NGOÀI 
289 18TD.228 Hapacol 150 gói                 1,200  
290 18TD.229 Hapacol 250 gói                 1,450  
291 18TD.601 Hapresval plus 80/12,5 Viên                 1,764  
292 18TD.846 Harnal Ocas 0,4mg Viên               14,700  
293 18TD.1243 HEMOFIL M [331] 401-800IU Lọ          3,497,999  
294 18TD.589 Heparin 25000IU/5ml Lọ             110,250  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
295 18TD.2017 Heraprostol[331] 200mcg Viên                 3,980  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
296 18TD.785 Herbesser R100 [318] 100mg Viên                 3,186  
297 18TD.838 Hidrasec 10mg Infants 10mg Gói                 4,894  
298 18TD.839 Hidrasec 30mg Children 30mg Gói                 5,354  
299 23CP.24 HOÀN BÁT VỊ BỔ THẬN DƯƠNG  Viên                    175  
300 23CP.26 HOÀN LỤC VỊ BỔ THẬN ÂM Viên                    175  
301 23CP.13 HOASTEX[Chai]  Chai               31,500  
302 23CP.12 HOASTEX[Gói]  Gói                  2,100  
303 23CP.34 Hoạt huyết dưỡng não 150mg; 50mg Viên                    800  
304 18TD.1268 Hỗn dịch Greenkids[331] 625mg + 125UI Chai               37,000  
305 18TD.703 HUNTELAAR [ 4mg-331] Viên                 2,560  
306 23CP.60 Hương sa lục quân  Viên                    800  
307 18TD.696 Ibartain MR [331] Viên                 6,500  
308 18TD.1117 IHYBES 150[331] 150mg Viên                    610  
309 18TD.1116 IHYBES-H 150[331-3] 150mg + 12,5mg Viên                 1,010  
310 18TD.2009 IHYBES-H 150[331-5] 150mg + 12,5mg Viên                 1,010  
311 18TD.1118 IMANMJ 250MG[331] 250mg + 250mg Lọ             132,930  
312 18TD.1565 IMEPITAN 25[331] 25mg Viên                    212  
313 18TD.2005 IMIDAGI 10[331] 10mg Viên                 1,685  
314 18TD.2006 IMIDAGI 5[331] 5mg Viên                    910  
315 18TD.242 Imidu 60 mg[ N 4] 60mg viên                 1,302  
316 18TD.939 Indocollyre[331] Lọ               66,000  NHỎ MẮT 
317 18TD.733 Insuact 10 [331] Viên                    625  
318 18TD.2304 Jaxtas 20 20mg viên                 2,150   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
319 18TD.1407 Kacerin[331] 10mg Viên                      52  
320 18TD.1897 Kacetam plus[331] 400mg + 25mg Viên                    266  
321 18TD.246 Kagasdine 20mg viên                    127   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN   
322 18TD.946 KALDYUM[331-1] 600mg Viên                 1,950  
323 18TD.248 Kali clorid Kabi 10% Ống                 1,953  
324 18TD.250 Kalium chloratum biomedica 500mg Viên                 1,500  
325 18TD.254 Kavasdin 5[ Lô 3-3076] 5mg viên                      81  
326 18TD.255 Kavasdin 5[3076-4] 5mg viên                      81  
327 18TD.892 Kernhistine 8mg Tablet[331] 8mg Viên                 1,580  
328 18TD.458 KETAMINE HYDROCHLORIDE  INJECTION [331] Lọ               52,500  THANH TOÁN TRỌN GÓI 
329 23CP.39 KHANG MINH BÁT TRÂ