BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 03/06/2019
BẢNG GIÁ THUỐC THÁNG 6 NĂM 2019 - BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

BẢNG GIÁ THUỐC THÁNG 6 NĂM 2019 - BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN

STT

MÃ HH

TÊN THUỐC - HÀM LƯỢNG

ĐVT

 ĐƠN GIÁ 

 GHI CHÚ 

1 18TD.1039 3B-Medi tab[331] Viên                   820  
2 18TD.1244 A.T Arginin 200[331] 200mg Viên                   258  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
3 18TD.741 A.T Esomeprazol 20 tab [331] Viên                   399  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
4 18TD.05 A.T Furosemid inj Ống                1,029  
5 18TD.06 A.T Hydrocortisone Lọ                7,350  
6 18TD.1443 A.T Nitroglycerin inj[331] 5mg/5ml ống              49,980  
7 18TD.1873 A.T Rosuvastatin 5[331] 5mg Viên                   483  
8 18TD.1833 A.T Tobramycine inj[331] ống                8,400  
9 18TD.1204 ACECYST[331] 200mg Viên                   180  
10 18TD.09 Acefalgan 500 500mg viên sủi                   544  
11 18TD.1200 Acenocoumarol 4[331] 4mg Viên                1,200  
12 18TD.10 Acepron 650 650mg viên                   129  
13 18TD.11 Acetate Ringer  Chai              12,300  
14 18TD.12 Acetazolamid 250mg Viên                   687  
15 18TD.13 Acetylcystein 200 mg Gói                   363  
16 18TD.1203 Acetylcystein[331] 200mg gói                   405  
17 18TD.14 AcezinDHG 5 5 mg Viên                     82  
18 17TD.396 Aciclovir 200 mg Viên                   339  
19 18TD.1234 Acigmentin 375[Gói-331] 250mg + 125mg Gói                6,300  
20 18TD.760 Actilyse[318] 50mg Lọ       10,323,587  
21 18TD.982 Acupan[ống-331] Ống              33,000  
22 18TD.979 Adant[331] 25mg/2,5ml Ống            740,000  
23 18TD.17 Adazol 400mg Viên                1,680  
24 18TD.1219 Adrenalin[331] 1mg/1ml Ống                2,037  
25 17TD.356 Agi- Ery 500 500mg Viên                1,165  
26 18TD.1899 AGICETAM 400[331] 400mg Viên                   195  
27 17TD.07 Agiclovir 5% Tuýp                4,944  
28 18TD.22 AgiDopa 250mg Viên                   535  
29 18TD.1863 AGIFIVIT[331] Viên                   257  
30 18TD.1100 AGIFOVIR[331] Viên                2,180  
31 18TD.24 Agifuros 40mg Viên                     97  
32 18TD.1804 AGIRENYL[331] 5000IU Viên                   230  
33 18TD.1814 AGITRITINE 200[331] 200mg Viên  640   
34 18TD.1861 AIRFLAT80[331] 80mg Viên                   450  
35 18TD.30 Albendazol Stada 400 400mg Viên                3,000  
36 18TD.875 ALBUMINAR 25 [331] 25% Chai            878,000  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN, THANH TOÁN 70% 
37 18TD.2033 Aleucin[331] 500mg viên                   349  
38 18TD.535 Allopurinol Stada 300 mg 300mg Viên                   615  
39 18TD.1227 Alodip Plus Ate[331] Viên                1,500  
40 18TD.1220 ALSIFUL S.R Tablets 10mg[331] 10mg Viên                7,500  
41 18TD.1569 ALUMAG-S[331] 800,4mg + 4.596mg + 80mg Gói                3,444  
42 18TD.605 Alverin [40 mg/331] Viên                   126  
43 18TD.1923 Alzole [L3 - 331] 40mg Viên  295   THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN, THANH TOÁN 70% 
44 18TD.884 AMA - POWER[331] 1g + 0,5g Lọ              62,000  
45 18TD.1226 AMBRON[331] Viên                   139  
46 18TD.1208 Aminoleban[331] CHAI            154,000  
47 18TD.42 Amiparen - 10[200ml] Chai/Túi              63,000  
48 18TD.579 Amiparen - 10[500ml] Chai              80,451  
49 18TD.47 Angut 300mg Viên                   325  
50 18TD.591 Antilox [331] 800,4mg + 3.030,3mg Gói                3,000  
51 18TD.644 Aprovel 300mg [318] Viên              14,342  
52 18TD.2032 Arthledin[331] viên                5,964  
53 17TD.385 Asasea 500mg/100ml Túi              22,845  
54 18TD.51 Asoct 0,1mg/ml Ống            125,000  
55 18TD.588 Aspirin 81[331] 81mg Viên  77   
56 18TD.974 Astmodil[331] 10mg Viên                9,800  
57 18TD.536 Atenolol Stada 50mg viên                   600  
58 18TD.1501 Atidogrel[331] 75mg Viên                   430  
59 18TD.1106 Atimezon inj[331-3] lọ              11,760  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
60 18TD.56 Atipolar 2mg/5ml Ống                4,000  
61 18TD.857 Atisalbu [Gói 331] Gói                3,780  
62 18TD.57 Atisolu 40 inj Lọ                8,190  
63 18TD.1245 Atorvastatin 10[331] 10mg Viên                   133  
64 17TD.226 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Ống                   502  THANH TOÁN TRỌN GÓI HAY THU PHÍ 
65 18TD.1247 Atropin sulfat[331] 0,25mg/1ml Ống                   525  THANH TOÁN TRỌN GÓI HAY THU PHÍ 
66 18TD.58 Auclanityl 625mg Viên                1,895  
67 18TD.1239 Augbactam 1g/200mg[331] 1g + 0,2g Lọ              20,000  
68 18TD.61 Augbidil lg Viên                2,370  
69 18TD.62 Augmentin 1g Viên              18,131  
70 18TD.765 Augmentin 250mg/31.25mg Gói              10,670  
71 18TD.63 Augmentin 500mg/62.5 mg Gói              16,014  
72 18TD.64 Augmentin 625mg Viên              11,936  
73 18TD.1297 AUROPODOX 40[331] 40mg/5ml Lọ            159,810  
74 18TD.659 Avamys [ Nasal 0.05% 120.318] Bình xịt            210,000  
75 18TD.660 Avamys [ Spray 60 dosee. 318] Bình xịt            173,191  
76 18TD.697 Avensa LA [331] Viên                5,500  
77 18TD.653 Avodart [0.5mg-318] Viên nang mềm              17,257  
78 18TD.665 Axitan 40mg [3076] viên                1,680  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
79 18TD.66 Ayite 100mg viên                2,490  
80 18TD.1881 AYITE[331] viên                2,800  
81 18TD.1256 Bambuterol 10 A.T[331] 10mg Viên                   609  
82 18TD.735 Basultam [331] Lọ            184,900  
83 18TD.951 BERLTHYROX 100 [331] Viên                   490  
84 18TD.667 Berodual [ xịt 10ml. 318] Bình xịt            132,322  
85 18TD.71 Berodual 20ml (Brazil) Lọ              96,870  
86 18TD.585 Betahistin Meyer 16 16 mg Viên                   304  
87 18TD.1258 Betahistin-AM[331] 8mg Viên                   294  
88 18TD.74 Betaloc Zok 50mg Viên                5,779  
89 18TD.890 Betaserc 24mg Tab.[331] Viên                5,962  
90 17TD.417 BFS-Calciclorid 500mg/5ml Ống                1,038  
91 23CP.32 Bibiso  Viên                   861  
92 18TD.76 Bicebid 200[3076] Viên                1,069  
93 18TD.1500 Bicefzidim 1g[331] 1g Lọ                9,990  
94 18TD.1299 Bicefzidim 2g[331] 2g Lọ              17,598  
95 18TD.1517 Bidacin[331] Viên                   580  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
96 18TD.78 Bifucil 500mg Viên                   649  
97 18TD.1461 Bikozol[331] 2% Tuýp                3,339  
98 18TD.686 BIOTAX 2G IV [331] Lọ              58,000  
99 17TD.286 Biragan 150 150mg Viên                1,449 ĐẶT HẬU MÔN
100 17TD.291 Biragan 300 300mg Viên                1,575 ĐẶT HẬU MÔN
101 17TD.379 Bironem 500 500mg Lọ              40,887  
102 18TD.655 BISOPROLOL STADA 5 mg [331] Viên                   888  
103 18TD.988 BIVIFLOX [ Chai 250ml-331] Lọ            215,000  
104 18TD.2044 Bivolcard 5[331] 5mg VIÊN                2,295  
105 18TD.975 Bloktiene 4mg[331] Viên                7,308  
106 18TD.976 Bluemoxi[331] 400mg viên              48,300  
107 18TD.865 BODYCAN [331] 300mg + 3.000mg Viên                3,150  
108 18TD.868 Bosviral [800mg-331] Viên              12,100  
109 18TD.84 Bromhexin 8 Viên                     35  
110 18TD.654 Bromhexin Actavis 8mg [3076] Viên                   588  
111 18TD.2513 Bupitroy Heavy [3076] Ống              21,489 THANH TOÁN TRỌN GÓI
112 TH15.05 BUPIVACAINE 100mg/20ml 0,5% Ống              40,898 THANH TOÁN TRỌN GÓI
113 TH15.04 BUPIVACAINE 100mg/20ml 0,5% Ống              40,900 THANH TOÁN TRỌN GÓI
114 18TD.1016 Buscopan[ Ống-3076] 20mg/1ml Ống                8,376  
115 18TD.86 Buscopan[10mg-3075] 10mg Viên                1,120  
116 18TD.91 Calci clorid 500mg/ 5ml Ống                   984  
117 18TD.1269 Caldihasan[331]  Viên                   840  
118 18TD.94 Cammic 500mg Viên                1,638  
119 23CP.15 CAO ÍCH MẪU[180ml] Chai              36,750  
120 18TD.96 Captagim 25mg Viên                     76  
121 17TD.270 Captopril Stada 25mg Viên                   420  
122 17TD.301 Cefaclor 125mg Gói                1,248  
123 18TD.745 CEFACLOR STADA 500mg Capsules [331] Viên                9,450  
124 17TD.578 Cefepime Kabi 1g 1g Lọ              58,350  
125 18TD.902 CEFOPERAZONE ABR 2g powder for solution for injection[331] 2g Lọ            105,000  
126 18TD.553 Cefuroxime Actavis 1,5g lọ              39,600  
127 18TD.747 CEPOXITIL 200 [331] Viên                9,800  
128 23CP.3 Cerecaps   Viên                3,000  
129 18TD.1212 Cesyrup [331-Chai 15ml] 100mg/ml Chai              20,000  
130 18TD.1210 CESYRUP[Gói-331] 100mg/5ml Gói                2,970  
131 18TD.685 Cetampir 800 [331] Viên                   990  
132 18TD.143 Chirocaine 5mg/ml Ống            120,000 THANH TOÁN TRỌN GÓI
133 CP18.20 Chorlatcyn 125mg; 50mg; 50mg; 25mg Viên                2,499  
134 18TD.1411 Cinnarizin[331 - 3] 25mg viên                     46  
135 18TD.777 Ciprobay 400mg/200ml [318] 400mg/200ml Chai            275,500  
136 18TD.571 Ciprofloxaci n Injection Chai              40,000  
137 18TD.111 Ciprofloxacin 500 Viên                   525  
138 18TD.113 Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml Chai thủy tinh              17,575  
139 18TD.1467 Clanzen[331] Viên                   196  
140 18TD.537 Clarithromycin Stada 500 mg viên                4,925  
141 17TD.371 Cledomox 625 500mg + 125mg Viên                4,120  
142 18TD.117 Clindacine 600 600mg/4ml Ống              25,620  
143 18TD.581 Clipoxid-300 300mg Viên                1,800  
144 18TD.1409 Clorpheniramin[331] Viên                     26  
145 18TD.121 Clyodas 150mg Viên                   735  
146 18TD.1504 Colchicin 1mg[331] 1mg Viên                   294  
147 18TD.894 Combigan 5ml[331] Lọ            183,514  
148 18TD.666 Combivent [318] Ống              16,074  
149 18TD.768 Concor 5mg [318] 5mg Viên                4,290  
150 18TD.769 Concor Cor 2.5mg [318] 2,5mg Viên                3,147  
151 18TD.128 Concor Cor Tab 2,5mg 3x10s Viên                2,878  
152 18TD.130 Concor hoặc tương đương điều trị 5mg Viên                3,936  
153 18TD.574 Cordaflex 20mg Viên                   990  
154 18TD.132 Cordarone 200mg Viên                6,750  
155 18TD.762 Cordarone[ Ống - 318] Ống              30,048  
156 18TD.970 COTRIMOXAZOL  960MG [331] Viên                   430  
157 18TD.621 Coversyl 10mg [318] Viên                7,960  
158 18TD.622 Coversyl 5mg [318] Viên                5,650  
159 18TD.611 Cozaar 100mg [318] Viên              10,470  
160 18TD.608 Cozaar 50mg [318] Viên                8,370  
161 18TD.880 Cozaar XQ 5mg/50mg[331] 5mg + 50mg Viên              10,470  
162 18TD.615 Cravit [ Coll.318] 5mg/ml Lọ              88,515 NHỎ MẮT
163 18TD.140 Cravit tab 250 250mg Viên              23,650  
164 18TD.843 Crestor 20mg [318] Viên              21,252  
165 18TD.841 Crestor 5mg[318] Viên                9,975  
166 23CP.7 Crila forte 500mg Viên                4,950  
167 18TD.706 CUELLAR [331] Viên                2,950  
168 18TD.562 Curam 625mg [3076] Viên                5,100  
169 18TD.748 DAFLAVON [331] Viên                   840  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
170 18TD.145 Dalacin C 300mg Viên              11,273  
171 18TD.668 D-Cotatyl 500 [331] Viên                   258  
172 18TD.993 DEBOMIN[331] Viên                2,600  
173 18TD.698 DECOLIC [24mg/ gói. 331] Gói                2,000  
174 18TD.147 Deferiprone A.T 500mg Viên                3,570  
175 18TD.1505 Deferiprone A.T[331] 500mg Viên                3,360  
176 18TD.964 DELORIN [10mg-331] Viên                2,250  
177 18TD.149 Depo-medrol 40mg/ml Lọ              34,670  
178 18TD.954 DERDIYOK [ 10mg-331-3] Viên                1,350  
179 18TD.1506 Desloratadin[331] Viên                   182  
180 23CP.17 DESMODIN Kim Tiền Thảo 300mg Viên                   800  
181 23CP.17 DESMODIN Kim Tiền Thảo 300mg Viên                   800  
182 18TD.1574 Detracyl 250[331] 250mg Viên                   143  
183 18TD.694 Devitoc 100mg [331] Viên                3,590  
184 18TD.1510 DEXTROMETHORPHAN 15mg[331] 15mg Viên                   130  
185 18TD.157 Diamicron MR[30mg] 30mg Viên                2,780  
186 18TD.1513 Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution With 1,5% Dextrose 2L[331] Túi              78,178  
187 18TD.1514 Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) Peritoneal Dialysis Solution With 2,5% Dextrose 2L[331] Túi              78,178  
188 17TD.461 Dianeal PD-4 Low Calcium With 4,25% Dextrose Túi              78,178  
189 18TD.158 Diazepam 10mg/2ml Ống                4,200  
190 18TD.327 Diazepam 10mg/2ml [331] Ống                4,410  
191 17TD.319 Diazepam 5mg Viên                   147  
192 18TD.2236 DICLOFENAC 75[331] Viên                   119  
193 18TD.1520 Diclofenac[50mg-331] Viên                     78  
194 17TD.61 Digoxin-Richter 0,25mg Viên                   693  
195 18TD.926 Dilarem 150 capsules[331] 150mg Viên              29,700  
196 18TD.163 DilodinDHG 450mg + 50mg Viên                   720  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
197 TVP18.83  Dimedrol 10mg/ml  Ống                   630 THU PHÍ
198 18TD.688 Diprivan [ 20ml. 318] Ống            118,168 THANH TOÁN TRỌN GÓI
199 18TD.165 Diprospan Injection 6,43mg/ml; 2,63mg/ml Ống              63,737  
200 18TD.577 Dipsope-5 Viên                   220  
201 18TD.586 Disthyrox [331] 100mcg Viên                   273  
202 18TD.169 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml Ống              58,485  
203 18TD.739 Dobutamine-hameln 12,5mg/ml [331] Ống              58,485  
204 18TD.1907 DOLCONTRAL 50MG/ML [331-1] Ống              16,800  
205 18TD.1524 Domperidon[331] viên                     57  
206 18TD.1253 DOMUVAR[331] 2x10^9 CFU Ống                5,400  
207 18TD.171 Dopamine hydrochloride 4% 200mg/5ml Ống              19,425  
208 TVP19.01 DOPAMINE HYDROCHLORIDE 4% 5ML 40mg/ml Ống              23,940 THU PHÍ
209 18TD.567 Dopegyt 250mg Viên                1,570  
210 18TD.1812 Dorithricin[331] Viên                2,000  
211 18TD.174 Dovel 300 mg Viên                1,800  
212 18TD.175 Doxycyclin 100 100mg viên                   317  
213 18TD.991 Dromasm fort [80mg-331] Viên                   727  
214 18TD.1528 Drotaverin[331] Viên                   194  
215 18TD.705 DRYCHES [331] Viên                7,800  
216 23CP.5 Dũ thương linh 25mg, 50mg, 12.5mg,5mg, 50mg, 25mg, 75mg, 37.5mg, 20mg Viên                3,150  
217 18TD.980 DUNG DỊCH OXY GIÀ 10 THỂ TÍCH [331] Chai                1,450 THANH TOÁN TRỌN GÓI
218 18TD.948 Duphalac Syr. 15ml[331] Gói                2,728  
219 18TD.600 Duphaston [318] 10mg Viên                7,360  
220 18TD.899 Duratocin 100mcg/ml[331] Ống            398,036  
221 18TD.961 Duspatalin Retard[331-1] Viên                5,870  
222 18TD.1572 Duspatalin Retard[331-2] Viên                5,870  
223 18TD.968 Egilok [25mg/331] 25mg Viên                2,250  
224 18TD.969 Egilok [50mg/331] 50mg Viên                3,675  
225 18TD.178 Elaria 75mg Ống                7,700  
226 18TD.967 Elitan[331] 10mg/2ml ỐNG              14,200  
227 18TD.808 Elthon 50mg 50mg Viên                4,796  
228 17TD.451 Encorate Chrono 500 333mg + 145mg Viên                2,350 THU PHÍ
229 18TD.753 Enpovid E400 [331] Viên                   400  
230 18TD.675 Entecavir Stada 0.5mg [331] Viên              22,000  
231 18TD.888 Enterogermina 2 tỷ bào tử/ 5ml  [331] 2x10^9 CFU Ống                5,707  
232 18TD.1252 Enterogran[331] 1x10^9-2x10^9 CFU Gói                3,150  
233 18TD.994 ENTERPASS [331] Viên                1,800  
234 18TD.457 EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML[331] Ống              57,700  
235 18TD.539 Erolin 10mg Viên                2,750  
236 18TD.624 Esmeron [50mg/5ml 318] Lọ            104,450 THANH TOÁN TRỌN GÓI
237 18TD.923 Etomidate-Lipuro Inj 20mg/10ml Vial 10ml[331] 20mg/10ml Ống            120,000 THANH TOÁN TRỌN GÓI
238 18TD.2314 EUCALYPTIN Viên                   315  
239 18TD.1248 Europulgite[331] 2500mg + 250mg + 250mg Gói                1,140  
240 18TD.709 EVALDEZ [331] Viên                3,500  
241 18TD.882 Exforge 10mg/160mg[331] 10mg + 160mg Viên              18,107  
242 18TD.883 Exforge 5mg/ 80mg [331] 5mg + 80mg Viên                9,987  
243 18TD.913 Exjade 250 Tab 250mg[331] Viên            192,595  
244 18TD.188 Ezvasten 20mg + 10mg Viên                8,000  
245 18TD.1120 Fefasdin 180[331-3] 180mg viên                   716  
246 18TD.1119 Fefasdin 60[331-3] 60mg Viên                   251  
247 18TD.191 Fenbrat 100 100mg viên                   388  
248 23CP.20 FENGSHI-OPC Viên phong thấp Viên                   798  
249 18TD.924 Fenilham[L1-331] 0,1mg/2ml Ống              11,800  
250 18TD.193 Fexostad 180 180mg Viên                2,400  
251 17TD.590 Fleet Enema 19g; 7g/118ml Chai              55,650  
252 18TD.935 FLEXSA 1500[331] 1500mg Gói                8,500  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
253 18TD.1428 Flixonase (Spain) Nasal SPR 0.05% 60Dose[331] 0,05% Chai            147,926 XỊT MŨI
254 18TD.744 Flixotide Evohaler [331-120] Bình xịt            106,462 XỊT HỌNG
255 18TD.1424 Fluconazol Stada 150mg[331-4] VIÊN                8,400  
256 18TD.617 Flumetholon 0,1[ Coll.318] 1mg/ml Lọ              30,072 NHỎ MẮT
257 18TD.669 Flunarizine 5mg [331] Viên                   267  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
258 18TD.197 Flunarizine 5mg 5mg Viên                   268  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
259 18TD.620 Forane [ Sol 100ML.318] Lọ            487,253 THANH TOÁN TRỌN GÓI
260 18TD.202 Forane Sol 250ml Lọ         1,124,100 THANH TOÁN TRỌN GÓI
261 18TD.1575 FORDIA MR[331] 750mg Viên                1,900  
262 18TD.956 Forlax Pwd 10g [331] Gói                4,275  
263 18TD.203 Franilax 50mg + 20mg Viên                1,790  
264 18TD.908 Freeclo[331] 75mg viên                1,580  
265 18TD.1888 Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5's[331] 1% Ống              38,000 THANH TOÁN TRỌN GÓI
266 18TD.1273 Fucalmax [331] 500mg/10ml Ống                3,400  
267 18TD.540 Fugentin 875mg + 125mg Viên                8,260  
268 18TD.593 Fumagate - Fort[331]  Gói                3,900  
269 18TD.557 Furocap 500 Viên  8350   
270 18TD.1429 Gabapentin[331-3] viên                   553  
271 23CP.29 GARLICAP Viên tỏi nghệ Viên                   546  
272 18TD.1444 GEBHART[331] 4mg + 3g Gói                4,200  
273 18TD.1107 Getmoxy 400mg/250ml[331] 400mg/250ml Lọ            171,500  
274 18TD.527 Gliclada 30mg Viên                2,688  
275 18TD.1438 Glimepiride 2mg[331] 2mg viên                   271  
276 18TD.595 Glucofast 500 Viên                   155  
277 18TD.596 Glucofast 850[331] Viên                   208  
278 18TD.965 Glucophage XR Tab 750mg 30s[331] 750mg Viên                3,677  
279 18TD.1441 Glucosamin 500[331] viên                   203  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
280 18TD.213 Glucosamin sulfat 500mg Viên                   235  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
281 18TD.2018 Glucose 10%[250/331] 10% Chai              10,080  
282 18TD.2019 Glucose 10%[500/331] 10% Chai              10,710  
283 18TD.1512 Glucose 20%[500ml - 331] 20% Chai              12,495  
284 TPV18.09 GLUCOSE 5% Chai                7,700 THU PHÍ
285 18TD.218 Glucose 5%[500ml] 0.05 Chai                8,880  
286 17TD.83 Glucose Kabi 30% Ống                1,050  
287 18TD.1436 Gluzitop MR60[331] viên                2,900  
288 17TD.85 Glyceryl Trinitrate- Hameln 1mg/ml Injection Ống              72,975  
289 18TD.676 Gomzat 10mg [331] Viên              11,900  
290 18TD.699 GONCAL [331] Viên                1,950  
291 18TD.1277 GUARENTE-8[331] 8mg Viên                1,050  
292 18TD.977 GYNO-ST[ Chai 90ml- 331] Chai                3,000  
293 17TD.364 Haemoctin SDH 500 500IU Lọ         3,495,000  
294 18TD.228 Hapacol 150 gói                1,200  
295 18TD.229 Hapacol 250 gói                1,450  
296 18TD.601 Hapresval plus 80/12,5 Viên                1,764  
297 18TD.589 Heparin 25000IU/5ml Lọ            110,250 THANH TOÁN TRỌN GÓI
298 18TD.2017 Heraprostol[331] 200mcg Viên                3,980 THANH TOÁN TRỌN GÓI
299 18TD.648 Herbesser [30mg 318] Viên                1,345  
300 18TD.784 Herbesser 60 [318] 60mg Viên                2,148  
301 18TD.2300 LUPIPARIN[40mg/0.4ml-331] 40mg  Bơm tiêm 52800  
302 18TD.2301 LUPIPARIN[60mg/0.6ml-331] 60mg Bơm tiêm 83800  
303 18TD.230 Herbesser[30mg] 30mg Viên                1,345  
304 18TD.838 Hidrasec 10mg Infants 10mg Gói                4,894  
305 18TD.839 Hidrasec 30mg Children 30mg Gói                5,354  
306 CP17.21 Hoàn bát vị bổ thận dương Viên                   175  
307 CP18.22 Hoàn xích hương Gói                9,500  
308 23CP.13 HOASTEX[Chai]  Chai              31,500  
309 23CP.12 HOASTEX[Gói]  Gói                 2,100  
310 23CP.34 Hoạt huyết dưỡng não  Viên                   800  
311 18TD.1268 Hỗn dịch Greenkids[331] 625mg + 125UI Chai              37,000  
312 18TD.940 Humalog Kwikpen[331] 100UI/ml Bút tiêm            220,000  
313 18TD.942 Humalog Mix 75/25 Kwikpen[331] 100UI/ml Bút tiêm            227,000  
314 18TD.703 HUNTELAAR [ 4mg-331] Viên                2,560  
315 18TD.704 HUNTELAAR-2 [2mg- 331] Viên                2,490  
316 CP17.26 HỮU QUY PHƯƠNG Viên  1750   
317 18TD.238 Hypravas 20 Viên                2,982  
318 18TD.1893 Hypravas 20[331] 20mg Viên                2,982  
319 18TD.239 Hyvaspin 0,2mg/ml Ống              12,000 THANH TOÁN TRỌN GÓI
320 18TD.696 Ibartain MR [331] Viên                6,500  
321 18TD.1116 IHYBES-H 150[331-3]  Viên                1,010  
322 18TD.1118 IMANMJ 250MG[331] Lọ            132,930  
323 18TD.1565 IMEPITAN 25[331] 25mg Viên                   212  
324 18TD.2005 IMIDAGI 10[331] 10mg Viên                1,685  
325 18TD.2006 IMIDAGI 5[331] 5mg Viên                   910  
326 18TD.241 Imidu 60 mg viên                1,302  
327 18TD.939 Indocollyre[331] Lọ              66,000  
328 18TD.1502 Infartan 75[331] 75mg VIÊN                2,500  
329 18TD.1422 Inflex-120[331] VIÊN                1,200  
330 18TD.733 Insuact 10 [331] Viên                   625  
331 18TD.740 Ipolipid 300 [331] Viên                2,800  
332 18TD.1862 IRONIC[331] 162mg + 0,75mg + 5mcg Viên                   370  
333 18TD.946 KALDYUM[331-1] 600mg Viên                1,950  
334 18TD.248 Kali clorid Kabi 10% Ống                1,953  
335 18TD.250 Kalium chloratum biomedica 500mg Viên                1,500  
336 18TD.254 Kavasdin 5[ Lô 3-3076] 5mg viên                     81  
337 18TD.255 Kavasdin 5[3076-4] 5mg viên                     81  
338 18TD.458 KETAMINE HYDROCHLORIDE  INJECTION [331] Lọ              52,500 THANH TOÁN TRỌN GÓI
339 18TD.1209 Kidmin[331] CHAI            115,000  
340 23CP.40 KIM TIỀN THẢO 2400mg; 1000mg Viên                1,490  
341 23CP.35 Kim tiền thảo râu ngô 750mg; 960mg Viên                   315  
342 18TD.1304 Kingdomin Vita C[331] 1000mg Viên                   790  
343 18TD.778 Klacid [125mg/5ml-318] 125mg/5ml Lọ            103,139  
344 18TD.258 Klacid Forte 500mg Viên              35,926  
345 18TD.259 Klacid MR 500mg Viên              36,375  
346 18TD.604 Labavie Gói                1,848  
347 17TD.99 Lactated ringer  Chai/ Túi                7,340  
348 18TD.265 Lakcay 60mg Viên                3,800  
349 18TD.1104 LAKCAY[331] 60mg Viên                3,890  
350 18TD.728 Lamivudine Savi 100 [331-2] Viên                3,450  
351 18TD.1466 Lansoprazol[331] Viên                   302  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
352 18TD.612 Lantus [ Lọ - 318] 100 đơn vị/ml (1000 đơn vị/lọ 10ml) Lọ            505,029  
353 18TD.757 Lantus Solostar [ Bút -318] Bút tiêm            277,000  
354 18TD.1469 Leflocin[331] Chai            215,000  
355 18TD.618 LERCANEW [331] 10mg Viên                2,100  
356 18TD.580 Levemir Flexpen 100IU/ml Bút tiêm            277,999  
357 18TD.1468 LEVOCOZATE F.C Tablets 5mg[331] 5mg Viên                3,000  
358 19TD.03 Levonor [176] 1mg/1ml Ống              31,500  
359 TVP18.87 Levonor TP 1mg/1ml Ống              35,000 THU PHÍ
360 18TD.270 Lichaunox 600mg/300ml Bịch nhựa            719,000  
361 18TD.271 Lidocain Kabi 2% Ống                   413  THANH TOÁN TRỌN GÓI HOẶC THU PHÍ 
362 TPV18.13 LIGNOSPAN Ống                8,300 THANH TOÁN TRỌN GÓI
363 18TD.2317 LIPAGIM 200 [331] 200mg Viên                   410  
364 18TD.791 Lipanthyl 200M [318] 200mg Viên                7,053  
365 18TD.792 Lipanthyl Supra NT 145mg[318] 145mg Viên              10,561  
366 18TD.826 Lipofundin Mct/Lct 20%[318] Chai            142,800  
367 18TD.710 LISINOPRIL STADA 10mg [331] Viên                2,300  
368 23CP.8 LIVERBIL Viên                   798  
369 18TD.275 LoratadineSPM 10mg Viên                1,260  
370 18TD.1566 Losartan Stada 50mg[331] Viên                1,640  
371 18TD.276 Losec Mups 20mg Viên              26,750  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
372 18TD.817 Lotemax Lọ            219,500 NHỎ MẮT
373 18TD.637 Lovenox [40mg/ 0,4ml 318] Bơm tiêm              85,381  
374 18TD.635 Lumigan [ Coll.318] 0,3mg/3ml Lọ            252,079 NHỎ MẮT
375 18TD.280 Lupiparin 40mg/0,4ml Bơm tiêm              52,200  
376 18TD.281 Lupiparin 60mg/0,6ml Bơm tiêm              78,400  
377 18TD.795 Luvox 100mg [318] 100mg Viên                6,570  
378 18TD.900 MAGNESI  B6 [331] Viên                   110  
379 18TD.283 Magnesi sulfat Kabi 15% Ống                2,363  
380 TPV18.109 MAGNEVIST LỌ            493,500 THU PHÍ
381 18TD.1113 Mannitol[331 - 3] 20% Chai              18,270  
382 18TD.711 MASAK [331] 0,25mcg Viên                   326  
383 18TD.1464 Masozym-Zn[331] 0,7mg (10^8CFU) + 21mg gói                1,995  
384 23CP.43 MẬT ONG NGHỆ-MEDI 250mg; 950mg Viên                1,700  
385 23CP.2 Mediphylamin[ Chai] 3g Chai              59,000  
386 23CP.1 Mediphylamin[ Viên] 250mg Viên                1,900  
387 18TD.1276 MEDITROL[331] 0,25mcg Viên                2,600  
388 18TD.1823 Medsamic 250mg/5ml[331] Ống                9,430  
389 18TD.743 Mekotropyl 200mg/ml [331] Chai              35,750  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
390 18TD.572 Meloflam 15mg Viên                6,000  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
391 18TD.294 Meloxicam [7.5mg - 3076] Viên                     51  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
392 18TD.295 Meloxicam 15 Viên                   103  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
393 18TD.296 Menison 16mg Viên                2,450  
394 15TD.001 Meronem 500mg Lọ            464,373 THU PHÍ
395 17TD.392 Meronem Inj 1g 10's Lọ            683,164  
396 17TD.389 Meronem Inj 500mg 10s Lọ            394,717  
397 17TD.381 Meropenem 1g Lọ              59,000  
398 17TD.380 Meropenem Kabi 1g Lọ            158,900  
399 17TD.594 Meropenem Kabi 500mg Lọ              93,430  
400 18TD.656 METFORMIN STADA 500 mg [331] Viên                   590  
401 18TD.962 Methycobal[331] 500mcg Viên                3,507  
402 18TD.2100 Metoran [331-3] Ống                1,386  
403 18TD.301 Metpredni 4 A.T 4mg Viên                   220  
404 18TD.306 Metronidazol 250mg Viên                   156  
405 18TD.307 Metronidazol Kabi 500mg/100ml Chai nhựa PPKB                8,820  
406 18TD.718 Metsav 1000 [331] Viên                1,060  
407 18TD.719 Metsav 500 [331] Viên                   380  
408 18TD.303 Metsav 500 500mg Viên                   388  
409 18TD.720 Metsav 850 [331] Viên                   540  
410 18TD.720 Metsav 850 [331] Viên                   540  
411 18TD.2024 Meyerlukast 5[331] 5mg viên                1,260  
412 18TD.1818 Meza-Calci[331] Gói                1,197  
413 18TD.587 Mezamazol 5mg Viên                   588  
414 18TD.309 Mezathion 25mg Viên                   777  
415 17TD.361 Mibelcam 15mg/1,5ml Ống              18,400  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
416 17TD.302 Midazolam - hameln 5mg/ml Ống              15,056  
417 TVP18.95 Mifrednor 200mg viên              61,500 THANH TOÁN TRỌN GÓI
418 23CP.18 MIMOSA Viên an thần  Viên                1,155  
419 18TD.914 Minirin[331] Viên              22,133  
420 18TD.941 Mixtard 30 Inj. 100IU/ml x 10ml[331] Lọ              94,299  
421 17TD.118 Mobic 15mg/1,5ml Ống              22,761  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
422 18TD.323 Mobimed 15 15mg Viên                   800  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
423 18TD.752 Mongor [331] 1000mg Viên                5,900  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN 
424 18TD.2026 Montemac 10[331] 10mg viên                2,000  
425 18TD.2028 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)[331] 10mg/1ml ỐNG                4,200  
426 18TD.787 Motilium[60ml; 318] Chai              41,599  
427 18TD.327 Moxacin [3076] 500mg Viên                1,019  
428 18TD.328 Mucosta 100mg Viên                3,479  
429 18TD.918 Myonal 50mg[331] Viên                3,416  
430 TPV18.16 NALOXONE-HAMELN 0.4MG/ML INJECTION Ống              43,995 THU PHÍ
431 19TD.02 Nanokine 2000 IU [176] Bơm tiêm            120,000  
432 TPV18.82 NANOKINE 2000 IU TP Bơm tiêm            131,000 THU PHÍ
433 19TD.08TP Actrapid 100IU/ml Đơn vị                     90 THU PHÍ
434 19TD.23 Dịch truyền tĩnh mạch Natri clorid 0,9% và Glucose 5% [176] Chai              11,550  
435 19TD.13 Lidocain [ Spray 176] Lọ            159,000 THANH TOÁN TRỌN GÓI
436 19TD.20 Mixtard® 30 FlexPen® 100IU/ml[176] Bút            136,500  
437 19TD.04 Nanokine 4000 IU [176 ] Bơm tiêm            300,000  
438 18TD.338 Natri bicarbonat 1,4% 250ml Chai              28,350  
439 18TD.339 Natri clorid 0,9% [500ml] Chai                8,400  
440 18TD.2036 NATRI CLORID 0,9% [DN/500ml-331] 0,9% Chai                7,140 DÙNG NGOÀI
441 18TD.342 Natri clorid 0,9% 250ml Chai                7,875  
442 18TD.343 Natri clorid 0,9% 250ml Chai                7,035  
443 18TD.344 Natri clorid 0,9% 500ml Chai                7,140  
444 18TD.2041 Natri clorid 0,9%[100ML-331] CHAI                7,350  
445 18TD.2038 Natri clorid 0,9%[10ml - 331] Lọ                1,320  
446 18TD.2039 NATRI CLORID 0,9%[DN/1000ml-331] Chai              10,080 DÙNG NGOÀI
447 18TD.2043 Natri clorid 3%[331] CHAI                8,199  
448 18TD.623 Natrilix SR [1.5mg 318] Viên                3,265  
449 18TD.629 Nebilet 5mg [318] Viên                7,600  
450 18TD.983 Nefolin[331] 30mg Viên                5,250  
451 18TD.893 NEO-CODION [331] Viên                3,585  
452 TPV18.20 NEOSTIGMINE-HAMELN 0.5MG/ML Ống                9,350 THU PHÍ
453 18TD.582 Neo-Tergynan [331] 500mg + 65.000UI + 100.000UI Viên              11,000  
454 17TD.419 Nephrosteril 7% Chai              91,800  
455 18TD.692 Nerusyn 3g[331] Lọ              84,400  THANH TOÁN BHYT THEO ĐIỀU KIỆN