BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 01/11/2020
A. KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
NỘI DUNG  GIÁ TIỀN (VNĐ) 
Khám sức khỏe người lớn                              120.000
Khám sức khỏe trẻ em                                60.000
B. KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14 (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn                              120.000
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                                27.400
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)                                46.200
Định lượng Glucose [Máu]                                21.500
Định lượng Urê máu [Máu]                                21.500
Định lượng Creatinin (máu)                                21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                                21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                                21.500
Chụp Xquang ngực thẳng                                65.400
TỔNG CỘNG                            366.500
C. KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE TỪ 4 BÁNH TRỞ LÊN (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn                              120.000
Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                                43.100
Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]                                43.100
Định tính Metamphetamin (test nhanh) [niệu]                                43.100
Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]                                43.100
Định lượng Ethanol (cồn) [Máu]                                32.300
TỔNG CỘNG                            324.700
D. KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn                              120.000
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)                                46.200
Định lượng Glucose [Máu]                                21.500
Định lượng Urê máu [Máu]                                21.500
Định lượng Creatinin (máu)                                21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                                21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                                21.500
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                                27.400
HAV Ab test nhanh                              119.000
HEV Ab test nhanh                              119.000
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi                                38.200
Chụp Xquang ngực thẳng                                65.400
TỔNG CỘNG                              642.700
E. KHÁM SỨC KHỎE SỔ HỒNG (chưa bao gồm giấy khám sức khỏe)
Khám sức khỏe người lớn                              120.000
Định lượng Glucose [Máu]                                21.500
Định lượng Urê máu [Máu]                                21.500
Định lượng Creatinin (máu)                                21.500
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                                21.500
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                                21.500
HBsAg test nhanh                                53.600
HCV Ab test nhanh                                53.600
Treponema pallidum RPR định tính và định lượng                                38.200
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                                27.400
Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                                43.100
Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]                                43.100
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi                                38.200
Vi nấm soi tươi                                41.700
Chụp Xquang ngực thẳng                                65.400
TỔNG CỘNG                            631.800

Theo: Bệnh viện quận Bình Tân
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN
Địa chỉ: 809 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 028.3754.2955
Email: bv.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: bvbinhtan.vn

"Bệnh viện Bình Tân luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và sinh viên thực hiện công tác giảng dạy, học tập tốt. Góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi, có khả năng kế thừa và phát triển ngành y tế"

Thời gian làm việc:

  • Khám bệnh:
      Sáng: 7 giờ - 12 giờ

       Chiều: 13 giờ - 16 giờ

  • Cấp cứu: 24/24 giờ