BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 01/08/2019
A. KHÁM SỨC KHỎE TỒNG QUÁT (chưa bao gồm giấy ksk)  
NỘI DUNG  GIÁ TRONG GIỜ   GIÁ THEO YÊU CẦU 
KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN                                             85,000                                          100,000
KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM                                             45,000                                             60,000

 

B. KHÁM SỨC KHỎE THEO THÔNG TƯ 14 (chưa bao gồm giấy ksk)

 
NỘI DUNG  GIÁ TRONG GIỜ   GIÁ THEO YÊU CẦU 
     
KHÁM SỨC KHỎE                                             85,000                                          100,000
TPT NƯỚC TIỀU                                             37,000                                             37,000
TPT TẾ BÀO MÁU                                             44,000                                             44,000
ĐƯỜNG MÁU                                             26,000                                             26,000
URÊ                                             26,000                                             26,000
CREATININ                                             26,000                                             26,000
GOT                                             25,000                                             25,000
GPT                                             25,000                                             25,000
X-QUANG PHỔI                                             58,000                                             58,000
TỔNG CỘNG                                          352,000                                          367,000

 

 

C. KHÁM SỨC KHỎE THẺ XANH (chưa bao gồm giấy ksk)

 
NỘI DUNG  GIÁ TRONG GIỜ   GIÁ THEO YÊU CẦU 
     
KHÁM SỨC KHỎE                                             85,000                                          100,000
TPT TẾ BÀO MÁU                                             44,000                                             44,000
ĐƯỜNG MÁU                                             26,000                                             26,000
URÊ                                             26,000                                             26,000
CREATININ                                             26,000                                             26,000
GOT                                             25,000                                             25,000
GPT                                             25,000                                             25,000
TPT NƯỚC TIỀU                                             37,000                                             37,000
TEST ANTI - HAV                                             90,000                                             90,000
TEST ANTI - HEV                                             90,000                                             90,000
SOI PHÂN                                             27,000                                             27,000
X-QUANG PHỔI                                             58,000                                             58,000
TỔNG CỘNG                                          559,000                                          574,000

 

 

D. KHÁM SỨC KHỎE SỔ HỒNG (chưa bao gồm giấy ksk)

 
 NỘI DUNG   GIÁ TRONG GIỜ   GIÁ THEO YÊU CẦU 
     
KHÁM SỨC KHỎE                                             85,000                                          100,000
ĐƯỜNG MÁU                                             26,000                                             26,000
URÊ                                             26,000                                             26,000
CREATININ                                             26,000                                             26,000
GOT                                             25,000                                             25,000
GPT                                             25,000                                             25,000
TEST HBSAG                                             60,000                                             60,000
TEST ANTI - HCV                                             60,000                                             60,000
VDRL                                             30,000                                             30,000
TPT NƯỚC TIỀU                                             37,000                                             37,000
TEST HEROIN/MORPHIN                                             71,000                                             71,000
TEST AMPHETAMIN                                             60,000                                             60,000
SOI PHÂN                                             27,000                                             27,000
SOI TƯƠI HT (NỮ)                                             26,000                                             26,000
X-QUANG PHỔI                                             58,000                                             58,000
TỔNG CỘNG                                          642,000                                          657,000

Theo: Bệnh viện quận Bình Tân
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN
Địa chỉ: 809 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 028.3754.2955
Email: bv.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: bvbinhtan.vn

"Bệnh viện Bình Tân luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và sinh viên thực hiện công tác giảng dạy, học tập tốt. Góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi, có khả năng kế thừa và phát triển ngành y tế"

Thời gian làm việc:

  • Khám bệnh:
      Sáng: 7 giờ - 12 giờ

       Chiều: 13 giờ - 16 giờ

  • Cấp cứu: 24/24 giờ