BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 04/09/2021
STT Họ và tên (*) Ngày sinh dạng dd/mm/yyyy (*) Giới tính (*)
(0:nam, 1:nữ)
Số điện thoại(*)
(Tối thiểu 10 số)
1 Bạch Thị Ngọc Hồng 21/02/1973 Nữ 0903614677
2 Bồ Dục Sanh 08/02/1959 Nam 0372722566
3 Bùi Minh Lúc 14/04/1983 Nam 0901443768
4 Bùi Thế Châu 06/06/1967 Nam 0931333572
5 Bùi Thị Điệp 02/09/1970 Nữ 0824228720
6 Bùi Thị Hạnh 01/11/1954 Nữ 0972499093
7 BÙI THỊ MAI 08/01/1956 Nữ 0906212835
8 BÙI THỊ THÀNH 12/02/1952 Nữ 0988636869
9 Bùi Văn Vững 10/10/1968 Nam 0918268177
10 Cái Thị Minh Trang 02/04/1976 Nữ 0936038363
11 Cao Văn Trung 14/01/1980 Nam 0946303545
12 CHẠC A SI 01/01/1957 Nam 0705132799
13 CHÂU CÔNG TRUYỀN 02/04/1960 Nam 0833233488
14 Châu Kim Ngân 01/01/1974 Nữ 0908081102
15 Chiêm Huệ Trân 09/12/1959 Nữ 0856699466
16 CHU THỊ SANG 10/03/1950 Nữ 0349885993
17 Công Huyền Tôn Nữ Túy Hằng 18/10/1957 Nữ 0908549353
18 Đàm Thanh Hải 09/08/1983 Nam 0792269037
19 Đặng Cẩm Phụng 05/05/1959 Nữ 0986977809
20 Đăng NgọC Oanh 24/05/1939 Nữ 0764388300
21 Đặng Tấn Dũng 12/04/1960 Nam 0985161976
22 Đặng Thị Bảy 02/06/1926 Nữ 0985161976
23 Đặng Thị Lê 18/07/1951 Nữ 0948464028
24 Đặng Thị Lem 15/08/1953 Nữ 0903874675
25 Đặng Thị Loan 21/06/1958 Nữ 0903427195
26 Đặng Văn Quân 03/11/1980 Nam 0983110103
27 Đào công Hữu 13/12/1962 Nam 0962846038
28 Đào duy hưng 16/04/1983 Nam 0963932489
29 Đào Minh Sang 14/12/1948 Nam 0907767314
30 ĐÀO THỊ HÒA 24/10/1955 Nữ 036412585
31 Đào Thị Nhỏ 01/01/1960 Nữ 0342460518
32 Đào Thị Xuân Giang 01/01/1967 Nữ 0938736468
33 ĐÀO TRUNG KIÊN 01/01/1954 Nam 0906903682
34 Diệp Thanh Danh 28/06/1980 Nam 0902488999
35 Diệp Trung Chánh 13/05/1959 Nam 0964990936
36 Diệp Tú Đoan 28/07/1933 Nữ 0913162926
37 Diếp Văn Đức 25/09/1985 Nam 0909160699
38 ĐINH THỊ CẨM HƯƠNG 09/03/1954 Nữ 0938969062
39 ĐINH THỊ NGUYÊN 07/05/1958 Nữ 0795684140
40 ĐINH THỊ PHỤNG 16/11/1962 Nữ 0769914117
41 Đinh Thị Thu Hồng 02/10/1962 Nữ 0976344601
42 Đinh Tiến Dũng 12/04/1973 Nam 0397376832
43 Đỗ Thanh Tùng 02/05/1972 Nam 0903929364
44 Đỗ Thị Hiền 12/09/1968 Nữ 0919491490
45 Đỗ Thị Hiển 14/06/1949 Nữ 0908325169
46 Đỗ Thị Thiệu 07/04/1961 Nữ 0966332767
47 Đỗ Thị Yến 25/03/1982 Nữ 0984111253
48 Đỗ Văn Bình 03/01/1964 Nam 0902139879
49 Đỗ Văn Sáng 08/04/1972 Nam 0908603222
50 Đỗ Văn Vinh 16/10/1969 Nam 0908826914
51 Đoàn Chí Quang 09/09/1985 Nam 0935551379
52 Đoàn Thị Phương Dung 10/10/1974 Nữ 0328240566
53 ĐOÀN THỊ XIN 01/01/1950 Nữ 0896649338
54 Du Tử Cán 17/03/1967 Nam 0903850822
55 Dương Thi  Mỹ Tiên 27/12/1984 Nữ 0983037884
56 Dương Thị Ba 04/07/1949 Nữ 0769908011
57 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 29/09/1949 Nữ 0907857357
58 Dương Thị Thêu 01/01/1974 Nữ 0914103465
59 Dương Văn An 10/10/1961 Nam 0924183507
60 Dương Văn Bảy 02/03/1965 Nam 0902925451
61 Dương Văn Công 05/01/1956 Nam 0903947987
62 Dương Văn Lợi 02/10/1966 Nam 0903399068
63 Dương Văn Minh 15/03/1982 Nam 0904779903
64 Dương Xương Minh 28/12/1970 Nam 0918048663
65 Hà gia khang 28/07/1979 Nam 0909383728
66 Hà Thị Ưng 01/01/1953 Nữ 0901144139
67 HÀNG THỊ CHƯỞNG 21/12/1959 Nữ 0913136427
68 Hồ Đồng 01/10/1967 Nam 0702854321
69 HỒ PHÚC VỈNH TRÍ 11/07/1971 Nam 0916857039
70 HỒ SAY LÌN 17/06/1968 Nữ 0934001662
71 Hồ Tấn Lục 03/06/1972 Nam 0905595395
72 Hồ Thị Hoàng Thắm 23/08/1985 Nữ 0909468662
73 Hồ Xú Múi 12/06/1946 Nữ 0909908340
74 HoàNg MạNh HợP 06/11/1960 Nam 0901324469
75 Hoàng Thị Mai Quyên 02/01/1985 Nữ 0974673839
76 Hoàng Thị Tọa 01/01/1943 Nữ 0934831381
77 Hoàng Văn Minh 13/09/1964 Nam 0707307197
78 Hoàng Văn Năm 20/11/1977 Nam 0909812045
79 Hồng Thiết Điều 01/01/1947 Nam 0933793649
80 HuỳNh Anh TàI 19/01/1968 Nam 0786731838
81 HUỲNH CẦN 16/08/1943 Nam 0919134447
82 Huỳnh Đức Sanh 08/10/1974 Nam 0986688596
83 Huỳnh Lương Hoa 19/01/1959 Nữ 0777756826
84 HUỲNH NGỌC ẢNH 24/04/1969 Nam 0913888190
85 Huỳnh Phước Khường 20/12/1955 Nam 0989162733
86 Huỳnh Tấn Đởm 01/05/1943 Nam 0976353961
87 Huỳnh Thị Chon 08/03/1985 Nữ 0977100587
88 Huỳnh Thị Đượng 20/02/1962 Nữ 0908490379
89 HUỲNH THỊ HIỆP 01/01/1955 Nam 0967320840
90 Huỳnh Thị Hóa 15/07/1946 Nữ 0909601233
91 Huỳnh Thị Hường 22/03/1962 Nữ 0363338065
92 HUỲNH THỊ HUYỀN 07/10/1973 Nữ 0905895350
93 Huỳnh Thị Kim Quốc 01/01/1976 Nữ 0769224506
94 Huỳnh Thị Kim Sơn 13/08/1964 Nữ 0935101705
95 Huỳnh Thị Lệ 15/10/1957 Nữ 0966661018
96 Huỳnh thị mai liên 05/11/1966 Nữ 0937992663
97 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 24/06/1985 Nữ 0908034269
98 Huỳnh Thị Ngọc Dung 24/12/1977 Nữ 0902918352
99 Huỳnh thị ngọc huệ 11/08/1958 Nữ 0986883278
100 Huỳnh Thị Nở 15/08/1964 Nữ 0898516533
101 Huỳnh thị thu 20/11/1956 Nữ 0908860769
102 HUỲNH THỊ YẾN PHƯỢNG 20/10/1963 Nữ 0977375185
103 Huỳnh Văn Tiếp 12/08/1967 Nam 0903688871
104 Khúc Thị Lành 20/07/1965 Nữ 0978893976
105 KIÊN THỊ SOMON 18/09/1952 Nữ 0766542793
106 Kim Hận 01/01/1967 Nam 0934108328
107 Kim Thị Thu Thủy 02/10/1966 Nữ 0909539503
108 La văn long 14/09/1956 Nam 0908445525
109 Lại Hữu Hiếu 30/11/1972 Nam 0908813239
110 Lai Nam 01/10/1959 Nữ 0932090572
111 Lâm Hiếu Thảo 10/01/1972 Nam 0708273176
112 Lâm Thanh Tùng 18/01/1964 Nam 0794719223
113 Lâm Thị Hường 01/07/1940 Nữ 0966660891
114 Lâm Thị Phương Oanh 21/09/1965 Nữ 0399999927
115 Lâm Văn Hoàn 25/05/1975 Nam 0913662053
116 Lê Ái Dũng 01/01/1967 Nữ 0908671619
117 Lê anh dũng 05/04/1974 Nam 0919263736
118 Lê Bảo Ân 05/11/1981 Nam 0908216881
119 Lê Cảnh Hiệp 25/01/1984 Nam 0938691917
120 Lê Đức Trí 22/10/1975 Nam 0905200297
121 Lê Hồng Hạnh 07/07/1972 Nam 0905311348
122 Lê Hồng Nhân 16/09/1982 Nam 0343917482
123 LÊ MINH TRÍ 09/04/1980 Nam 0907005864
124 Lê Ngọc Dung 24/12/1950 Nữ 0658742156
125 LÊ PHẠM HỒNG PHONG 26/06/1973 Nam 0935989572
126 Lê Quang Đỉnh 16/11/1968 Nam 0913162926
127 Lê Quang Tươi 14/06/1962 Nam 0772038886
128 Lê Tấn Đức 02/05/1976 Nam 0789903926
129 Lê Tấn Phước 08/01/1969 Nữ 0908399402
130 Lê thái ân 03/08/1995 Nam 0376792631
131 Lê Thanh Tâm 21/04/1975 Nam 0903680609
132 LÊ THẾ HẢI 14/03/1989 Nam 0937382357
133 Lê thị anh thư 22/03/1998 Nữ 0778086726
134 Lê Thị Bướm 01/01/1957 Nữ 0937686674
135 Lê Thị Chê 01/01/1955 Nữ 0704584879
136 Lê Thị Chín 02/07/1952 Nữ 0906974996
137 Lê Thị Đảng 14/04/1934 Nữ 0962327237
138 Lê Thị Diễm 01/01/1979 Nữ 0773539767
139 Lê Thị Điệp 05/04/1968 Nữ 0947687825
140 Lê Thị Dơi 18/04/1944 Nữ 0986364849
141 Lê Thị Đức 03/02/1968 Nữ 0906477429
142 Lê Thị Hồng 15/04/1954 Nữ 0901493489
143 Lê thị kim Loan 10/11/1966 Nữ 0902602766
144 Lê Thị Liên 01/01/1974 Nữ 0918318387
145 Lê Thị Ly 09/09/1963 Nữ 0932129791
146 Lê Thị Mai 03/02/1977 Nữ 0908567333
147 Lê Thị Mỹ Dung 01/01/1962 Nữ 0854567085
148 Lê thị ngọc Hạnh 02/10/1979 Nữ 0386188353
149 Lê Thị Nhiên 13/05/1959 Nữ 0932472499
150 Lê Thị Phụng 01/01/1958 Nữ 0325306527
151 LÊ THỊ PHƯỢNG 06/02/1983 Nữ 0906853855
152 Lê Thị Phượng Liên 03/02/1966 Nữ 0349169266
153 Lê thị Quý 20/09/1984 Nữ 0961863639
154 Lê thị thanh mai 16/06/1991 Nữ 0933810104
155 Lê Thị Thu Vân 04/09/1964 Nữ 0935431064
156 Lê Thị Thùy Linh 11/10/1978 Nữ 0981853364
157 Lê Thị Xuân Mai 07/10/1967 Nữ 0936212452
158 LÊ VĂN BÉ 01/01/1954 Nam 0343407339
159 Lê Văn Bé Tư 10/11/1965 Nam 0933735144
160 Lê Văn Hiến 23/10/1975 Nam 0903832897
161 Lê Văn Trọng 21/09/1954 Nam 0913136427
162 Liêu Thị Kép 01/08/1970 Nữ 0778968463
163 Lu Muội 20/08/1937 Nữ 0794976603
164 Lữ Thị Ngọc Thuỳ 01/10/1985 Nữ 0348062154
165 Lữ Thị Phương Trang 20/01/1991 Nữ 0902722324
166 Lương Ái Ngọc 08/10/1966 Nữ 0708822254
167 Lương Minh Hiếu 14/02/1978 Nam 0917377473
168 Lương Thị Ngọc Út 14/08/1974 Nữ 0981853364
169 Lương Văn Hùng 03/10/1978 Nam 0933198770
170 Lương Viễn Phát 04/04/1960 Nam 0938717025
171 Lưu thị Dung 23/09/1957 Nữ 0902760236
172 Lưu Văn Tửng 20/11/1969 Nam 0918286267
173 Lý Cảnh Hằng 02/02/1944 Nữ 0903322188
174 Lý Chảy 10/09/1957 Nam 0909713068
175 Lý Kiều Phượng 19/08/1970 Nữ 0907691970
176 LÝ MAI 01/01/1957 Nam 0382799423
177 Lý Ngọc Như Nguyệt 27/11/1977 Nữ 0913765717
178 Lý Tài Múi 19/06/1942 Nữ 0966644918
179 Lý Thị Mỹ Thanh 27/08/1976 Nữ 0931081564
180 Lý Thị Tuyết Anh 08/06/1984 Nam 0349252228
181 Lý Trường Thọ 02/06/1957 Nam 0913813883
182 LÝ ỬNG TÀY 10/05/1962 Nam 0982979085
183 LÝ XIẾNG HỘI 25/12/2000 Nam 0907306826
184 Mạc Văn Thuận 01/01/1960 Nam 0817806616
185 MAI THỊ BA 14/08/1950 Nữ 0902650770
186 Mai Thị Kim Phượng 25/07/1970 Nữ 0938297768
187 Ngô Nhật Linh 19/05/1999 Nam 0968520892
188 Ngô Quang Thông 16/02/1973 Nam 0909586968
189 Ngô Tấn Hào 23/01/1976 Nam 0907029352
190 Ngô Thanh Tuấn 03/03/1983 Nam 0903124848
191 NGÔ THỊ NGA 01/01/1961 Nữ 0706600167
192 Nguyễn Biên 04/04/1962 Nam 0903145471
193 Nguyễn chánh trung 25/03/1972 Nữ 0974553377
194 Nguyễn ĐìNh LàI 22/07/1981 Nữ 0904472984
195 Nguyễn Đình Thương 25/07/1966 Nam 0903686967
196 Nguyễn Đức Hoán 29/09/1979 Nam 0988343645
197 Nguyễn Dương Hoa 20/09/1972 Nữ 0913183558
198 Nguyễn Hoàng Việt 19/05/1973 Nam 0909546529
199 Nguyễn Hồng Vũ 01/01/1977 Nam 0976188623
200 Nguyễn Hữu Đồng 12/05/1986 Nam 0966444789
201 Nguyễn Hữu Hoàn 27/02/1980 Nam 0907571089
202 Nguyễn Hữu Hưởng 06/07/1982 Nam 0939335441
203 Nguyễn Hữu Kỳ 25/08/1963 Nam 0972983450
204 Nguyễn Huy Bằng 20/08/1976 Nam 0909468662
205 NGUYỄN HUỲNH ĐẠT 14/11/2002 Nam 0938742510
206 Nguyễn Khê 02/12/1949 Nam 0979982038
207 Nguyễn Kim Tiếng 01/01/1953 Nữ 0938626174
208 Nguyễn Mạnh Hùng 01/07/1959 Nam 0905195042
209 Nguyển Minh 18/09/1970 Nam 0913835313
210 Nguyễn Minh Sơn 21/04/1965 Nam 0933542356
211 Nguyễn Ngọc Biết 24/04/1964 Nữ 0933542356
212 Nguyễn Ngọc Nam 03/03/1966 Nam 0908225937
213 Nguyễn Ngọc Sương 05/02/1963 Nữ 0363889503
214 Nguyễn Ngọc Tài 23/01/1990 Nữ 0395963348
215 Nguyễn Nhật Linh 20/07/2001 Nữ 0795487152
216 Nguyễn Quang Bao 02/07/1969 Nam 0985425800
217 Nguyễn Quang Vĩnh 10/05/1960 Nam 0382854368
218 NGUYỄN QUỐC AN 10/09/1973 Nam 0937900211
219 Nguyễn Quốc Hùng 23/03/1974 Nam 0938752254
220 Nguyễn Quốc Khánh 07/06/1985 Nam 0938327576
221 Nguyễn Quốc Lợi 10/03/1981 Nam 0974296254
222 Nguyễn Quốc Sang 21/11/1994 Nam 0976413063
223 Nguyễn tấn trường 09/11/1991 Nam 0775019123
224 NGUYỄN THÁI DUY 12/01/1978 Nam 0902787848
225 Nguyễn Thành Chiểu 04/06/1950 Nam 0898762759
226 Nguyễn Thanh Sang 06/10/1975 Nam 0908412462
227 Nguyễn Thanh Sơn 26/09/1954 Nam 0931328584
228 Nguyễn Thanh Thuý 10/10/1967 Nữ 0903974862
229 Nguyễn Thế Kinh 01/05/1958 Nam 0903676286
230 NGUYỄN THỊ BA 01/01/1943 Nam 0908990869

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN
Địa chỉ: 809 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 028.3754.2955
Email: bv.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: bvbinhtan.vn

"Bệnh viện Bình Tân luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và sinh viên thực hiện công tác giảng dạy, học tập tốt. Góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi, có khả năng kế thừa và phát triển ngành y tế"

Thời gian làm việc:

  • Khám bệnh:
      Sáng: 7 giờ - 12 giờ

       Chiều: 13 giờ - 16 giờ

  • Cấp cứu: 24/24 giờ