BỆNH VIỆN
BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 14/08/2019
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2019 tại Bệnh viện

1. Kết quả chung

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 83/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 322

- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.58

- Phân tích theo các mức chất lượng và tiêu chí

Kết quả theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Số lượng tiêu chí đạt

0

6

24

48

5

% Tiêu chí đạt

0

7.23

28.92

57.83

6.02

2. Điểm trung bình theo các nhóm của Bộ tiêu chí chất lượng

- Phần A: Hướng đến người bệnh               4.0

- Phần B: Phát triển nhân lực                      3.93

- Phần C: Hoạt động chuyên môn              3.43

- Phần D: Cải tiến chất lượng                     3.36

- Phần E: Tiêu chí chuyên khoa                 3.25

3. Ưu điểm

- Đã kiện toàn hệ thống QLCL Bệnh viện bao gồm: Hội đồng QLCL, phòng QLCL và mạng lưới QLCL.

- Quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh.

- Các khoa, phòng đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh của nhân viên y tế.

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, được cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

- Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng người nhà người bệnh tại khoa Khám bệnh, các khoa điều trị nội trú và các bệnh nhân sau xuất viện.

- Thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án.

- Triển khai tập huấn cho nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, có giám sát, báo cáo việc thực hiện quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế.

- Tổng hợp, phân tích nguyên nhân, báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm, công bố cho các khoa được biết để rút kinh nghiệm.

- Báo cáo phân tích nguyên nhân người bệnh phản ánh qua đường dây nóng 6 tháng đầu năm, công bố cho các khoa, phòng.

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và bổ sung thường xuyên.

        4. Tồn tại

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Các tiêu chí chưa thực hiện đạt theo kế hoạch đã đề ra do nhiều nguyên nhân về cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự.

- Ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn.

        5. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

- Giảm thiểu các sự cố y khoa, không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng.

- Tiến hành khảo sát thời gian chờ đợi và thời gian hoàn thành toàn bộ các thủ tục khám bệnh cho các đối tượng: khám lâm sàng, khám lâm sàng và có làm một hay nhiều chỉ định cận lâm sàng.

- Cập nhật và bổ sung bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.

- Triển khai và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tại Bệnh viện.

- Nâng điểm các tiêu chí kiểm tra bệnh viện trong 06 tháng cuối năm 2019.

 

Theo: Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện Bình Tân
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN
Địa chỉ: 809 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP HCM
Điện thoại: 028.3754.2955
Email: bv.binhtan@tphcm.gov.vn
Website: bvbinhtan.vn

"Bệnh viện Bình Tân luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên và sinh viên thực hiện công tác giảng dạy, học tập tốt. Góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ, giỏi, có khả năng kế thừa và phát triển ngành y tế"

Thời gian làm việc:

  • Khám bệnh:
      Sáng: 7 giờ - 12 giờ

       Chiều: 13 giờ - 16 giờ

  • Khám dịch vụ có sử dụng BHYT:

         Ngày thường: 16 giờ - 19 giờ

        Thứ 7, Chủ Nhật, ngày lễ:

  Sáng: 7 giờ - 11 giờ 30

  Chiều: 13 giờ - 16 giờ