BỆNH VIỆN
Ngày cập nhật: 26/06/2020

Ngày 24 tháng 06 năm 2020, bệnh viện quận Bình Tân đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua và cam kết vệ sinh tay năm 2020 với chủ đề “Điều trị và chăm sóc sạch từ chính đôi tay của bạn”.